XYZ Magyarok! Szavazzatok!

Minden magyar állampolgár szavazatáért meg kell dolgozni, éljenek akár az anyaországban, akár a határon túl, akár a diaszpórában.
Nem megoldás, ha azért akarjuk elvenni a szavazati jogát valakinek, mert úgy gondoljuk: nem ránk fog szavazni.

Momentum Mozgalom © 2019 | Proud member of