Megélhetés

A Momentum Magyarországa egy nyitott, tudásalapú piacgazdaság, amely lépést tart a világgal, és ahonnan nem kell külföldre költözni ahhoz, hogy sikeres és biztos jövőt építsünk a családunknak. Az állam kiszámítható és egyszerű szabályokkal, a korrupció visszaszorításával, rugalmas és korszerű szolgáltatásokkal motorja, és nem akadálya az egyéni boldogulásnak és a gazdasági sikereknek. A kishitű bezárkózás helyett önbizalommal tekintünk a jövőbe: a nemzetközi versenyben is helytálló, innovatív vállalataink jelentik a felzárkózásunk zálogát. A Momentum Magyarországa piacpárti, mert a piaci verseny garantálja a legnagyobb jólétet és növekedést mindannyiunk számára. Viszont közösen küzd helyi közösségekkel, egyházi és civil szervezetekkel a szegénység felszámolásáért, hogy mindenki - anyagi háttértől függetlenül esélyt kapjon arra, hogy kibontakoztassa a képességeit.

1. Belépés a 21. századba: egy tudásalapú piacgazdaság

Befektetünk a jövőnkbe: az ország legfontosabb erőforrása a jól képzett és vállalkozó kedvű munkaerő. A régióban kiemelkedő oktatással, stabil és a befektetéseket ösztönző üzleti környezettel elérjük, hogy Magyarországra minél több olyan tudásalapú munkahely települjön, amely világszínvonalú technológiát alkalmaz, így a béreknek is egyre nagyobb a vásárlóereje. A tartósan növekvő jövedelmek kulcsa – mind egyéni, mind nemzetgazdasági szinten – a növekvő tudás és képzettség. A Momentum Magyarországán a munkaerőpiaci szolgáltatórendszer mindenkinek, az élete minden szakaszában lehetőséget ad arra, hogy képezze magát, – legyen ez a nyolc általános befejezése, a plusz egy nyelvvizsga, szakképesítés vagy programozói átképzés. Karriercentrumokban és a helyi vállalkozásokkal együttműködve kínálunk oktatással és továbbképzéssel kiegészített programokat, életpálya-tanácsadást és saját vállalkozás indításához, meglevő vállalkozásoknak a továbblépéshez szükséges segítséget mindenkinek, aki itthon akar tenni azért, hogy fizetésben is egyről a kettőre jusson.

A jelenlegi jogbizonytalanságban a vállalatok nem tudnak hosszú távra tervezni, ami visszaveti beruházásaikat, értékteremtő-képességüket, és az általuk fizetett béreket is. A Momentum Magyarországán olyan intézményrendszer támogatja a gazdaságot, melyben nem a korrupció, hanem a verseny és a valós teljesítmény alapján dől el, hogy ki sikeres. Ahol jogbiztonság van, szigorú törvények védik a magántulajdont és a dolgozókat is, és a verseny tisztaságát, a piacok zavartalan működését független intézmények garantálják. A jogbiztonság megteremtésével és a gazdaság kifehérítésével javítjuk a munkáltató és munkavállaló közötti kapcsolatot is, a Momentum Magyarországán nem dolgoztathatnak senkit hónapokon keresztül fizetés nélkül.

2. Igazságos és ösztönző adórendszer

A Momentum Magyarországán az adórendszer a szolidáris és igazságos társadalom első pillére. Kiszámítható, könnyen átlátható és minimális adminisztrációval járó adórendszert hozunk létre, amely támogatja a munkahelyteremtést, viszont a legtöbbet keresőktől egyúttal több szolidaritást is vár. Az egykulcsos adó nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket – nem generált tartósan nagyobb növekedést, viszont az egyenlőtlenségek, társadalmi feszültségek növekedéséhez vezetett. Ezért megteremtjük a progresszív, többkulcsos adórendszer bevezetéséhez szükséges társadalmi és politikai többséget, hogy egy valóban stabil és időtálló adórendszert hozzunk létre. Enyhítjük az alacsony keresetűek foglalkoztatásának költségeit a minimálbér környéki jövedelmek adóterhelésének csökkentésével, és munkavállalásra ösztönözzük őket egy bérkiegészítő adójóváírási rendszerrel.

Az adózási és üzleti környezet kiszámíthatóságát törvénybe foglalt feltételek biztosítják – új adók és szabályozások csak évente egyszer, egy csomagban vezethetők be, az érintettekkel való kötelező konzultáció és adaptációs időszak után. A kormány az üzleti szférával együttműködve többéves ütemtervet készít az adminisztratív terhek tartós csökkentésére. A kiszámítható üzleti környezet megteremtése elősegíti a gazdaság kifehérítését is.

3. Esély mindenkinek

A szegénység tartós csökkentése generációnk közös feladata. Megerősítjük a készpénzes támogatásokat, amelyek a munkaügyi központtal és családsegitő szolgálattal való együttműködés fejében járnak majd. Az ország minden pontján, és minden állampolgár számára elérhetővé tesszük a szociális szolgáltatásokat – mert sokszor a leghátrányosabb helyzetű térségekbe jut el legkevésbé a segítség. Ezekben a térségekben sokoldalú oktatási, szociális, egészségügyi, mentálhigiénés, közösségszervező szolgáltatásokkal kiegészített, magasabban képzett és fizetett munkatársakkal működő intézményrendszer segíti majd, hogy az egyének és családok segítséget kapjanak – az olyan válsághelyzetekben is, mint a munkahely elvesztése vagy egy hirtelen betegség. Legyen szó adósságkezelésről, uzsoracsapdáról, lakhatási problémákról, vagy mentális betegségek, alkoholproblémák, drogproblémák kezeléséről – az állam kompetens és humánus segítséget nyújt.

A roma közösségek esélyeire különös figyelmet fordítunk. Képzéssel, ösztöndíj- és gyakornoki programokkal elérjük, hogy minél több roma munkatárs dolgozzon az oktatásban, egészségügyben, a szociális szolgáltatórendszerben, illetve a rendvédelemben. Így erősíthető a bizalom és hatékonyabban növelhetők a felzárkózás esélyei. A régiós országok tapasztalataira is építünk: cseh mintára kialakítunk egy tanácsadói programot, amely a hátrányos helyzetű térségekben nyújt segítséget a már meglévő támogatások összehangolásában, hogy az érintett településeken tartós maradjon a javulás. A programba azokat az önkormányzatokat vonjuk be, akik megpályázzák a támogatást, így garantálva, hogy valóban hasznosuljon a szakértelem és az anyagi ráfordítás.

A Momentum Magyarországa olyan hely, ahol minden gyerek valós esélyt kap a felemelkedésre. A gyerekek esélyeinek növelése a terhesgondozásnál kezdődik – megerősített védőnői és orvosi ellátással elérjük, hogy javuljon a mélyszegénységben élő családokba születő gyerekek egészségi állapota. Megerősítjük a korai fejlesztés kulcsfontosságú intézményeit, a bölcsődéket, óvodákat a hátrányos helyzetű térségekben. A legfontosabb szerep a hátrányos helyzetűekre kiemelt figyelmet fordító oktatásra hárul. Különösen fontosak az intézmények, ahol a szülő is a gyermekével együtt tanulhat, az iskolából lemorzsolódó fiatalokat célzó oktatás és a felnőttképzés. Hiszünk benne, hogy minden ember, minden élethelyzetben képezhető, képessé tehető arra, hogy értékteremtő munkát végezzen.

4. Rugalmas és korszerű szolgáltatások minden élethelyzetben

A Momentum Magyarországán dolgozók képesek lesznek alkalmazkodni a változó munkaerőpiaci igényekhez. Ha valaki munkanélkülivé válik, minőségi szolgáltatásokkal támogatjuk az álláskeresésben. Pályakezdők, gyesről visszatérő anyák, 50 év fölötti álláskeresők, megváltozott munkaképességűek, romák – mindenki rugalmas segítséget kap a helyi munkaügyi központ munkatársától, aki segít felmérni és megoldani a munkába állás akadályait, megtalálni a megfelelő álláslehetőségeket, felkészülni az állásinterjúra, és folyamatosan figyelemmel kíséri az álláskereső haladását. A szolgáltatások fejlesztésének egyik forrása a jelenleg óriási összegeket felemésztő, de a munkaerőpiaci visszatérést bizonyítottan nem segítő közmunkaprogram átalakítása lenne. A közmunkaprogram mentorálással és képzéssel kiegészítve, sokkal célzottabb formában épülne be az eszköztárba. Szigorú és következetes szabályokkal, jogsegély-szolgáltatással küzdünk a munkaerőpiaci diszkrimináció minden formája ellen.

A Momentum Magyarországán senkinek nem kell választania, hogy jó munkahelyet vagy családot szeretne inkább. A szülők anyagi helyzetétől függetlenül, minden gyermek számára bölcsődei, óvodai vagy családi napközis férőhelyet biztosítunk. Magasabb támogatást adunk az otthoni ápolást végző családtagoknak. Segítjük a munkaadókat, hogy az anyák és apák számára rugalmas és családbarát munkaköröket alakítsanak ki. A családtámogatási rendszer átalakításával ösztönözzük, hogy a férfiak is minél nagyobb  mértékben vehessék ki a részüket a gyermeknevelés örömeiből és terheiből: nagyobb gyermekellátási támogatást vehet igénybe az a család, ahol az apa is otthon marad egy ideig a közös gyermekkel.

5. Összetartó helyi közösségek

A helyi közösségek, egyházi és civil szervezetek a mindenkori kormány legfontosabb partnerei a szegénység és egyenlőtlenségek tartós csökkentésében. Kis számban ugyan, de ma is léteznek sikeres és innovatív gyakorlatok a szegénység elleni küzdelemre: a tartós munkanélküliség sújtotta térségekben indított mikrohitelezéstől a társadalmi vállalkozásként működő biogazdaságokon át a mentorálással összekötött felnőttképzési programokig. A Momentum Magyarországán a hasonló helyi kezdeményezésekre az állam rugalmas társadalompolitikai eszköztárának részeként tekintünk, és terjedésüket megfelelő finanszírozási háttérrel és tanácsadással ösztönözzük. Egyrészt mert hiszünk benne: a helyi közösségek jobban tudják, mi helyben a probléma, és hatékonyabban tudnak tenni ellene, mint a központi kormányzat. Másrészt mert a közösségek civil aktivitása hozzájárul, hogy Magyarországot egymással törődő emberekből álló közösségek hálózataként építsük újra, és megerősítsük a széteső társadalmunk szövetét.


Szakpolitikai javaslatokat a [email protected] várunk.

Momentum Mozgalom © 2020 | Proud member of