Lakhatás

A lakhatás minden ember alapvető joga. A rászorulók segítése és így a társadalmi feszültségek feloldása mindannyiunk érdeke, hiszen egészségesebb, boldogabb és tevékenyebb az, akinek nem kell otthona miatt aggódnia. Ezért a magyar társadalom azon rétegeit kell támogatnunk, amelyeknek a legnagyobb szüksége van segítségre, így elsősorban a lakhatási szegénységgel küzdő embereket. A Momentum Magyarországán az állam szorosan együttműködik a civil szférával és a piaci szereplőkkel azért, hogy minden gyereknek és felnőttnek emberhez méltó otthont biztosítsunk.

1. Arányosabb állami támogatás

Ma családok és gyerekek százezrei élnek emberhez méltatlan körülmények között, elektromosság, víz, vagy fűtés nélkül. A Momentum Magyarországán egy gyermek sorsa sem pecsételődhet meg azáltal, hogy iskolai teljesítménye romlik, mert hideg lakásban vagy sötétedés után világítás hiányában nem tud leckét írni. Az eladósodott, lakásukat elvesztett családok rehabilitációja sokkal költségesebb az állam számára, mint az ilyen helyzetek megelőzése, ezért a Momentum a problémák megelőzésére fekteti a hangsúlyt. A lakáspiacon elsősorban nem a lakások mennyiségével, hanem azok minőségével, elérhetőségével és megfizethetőségével van gond. A lakhatásra fordított állami források elosztásánál kiemelt célként kezeljük a lakásfenntartási problémákkal küzdők segítését.  A jelenleginél jelentősen magasabb összegű lakásfenntartási támogatás bevezetése segít megelőzni a lakhatás elvesztését. Minden településen hozzáférhető adósságkezelési szolgáltatást vezetünk be, mellyel megállítjuk azt a gyakorlatot, amely családokat, gyerekeket tesz az utcára.

A hajléktalanság megelőzésére és felszámolására kiemelt hangsúlyt fektetünk. A több másik országban sikerrel alkalmazott “Elsőként lakhatást” modell alapján arra törekszünk, hogy a hajléktalan emberek ne töltsenek el indokolatlanul hosszú időt tömegszállásokon, hanem minél előbb lakhassanak önállóan.

2. Belépés a 21. századba

A Momentum nyitott a külföldön már bevált gyakorlatok átvételére ahhoz, hogy költséghatékonyan tegyük elérhetőbbé a lakhatást Magyarországon. Támogatjuk az olyan online alkalmazások bevezetését, melyek a bérbeadó és a bérlő számára is pofonegyszerűvé teszik a lakáskeresés folyamatát. A szerződéskötéstől kezdve az adózáson át így minden online történik, illetve a bérbeadó és a bérlő jogi védelmének megerősítése is hozzájárul a bérlakásrendszer teljes kifehérítéséhez. Ez országszerte megkönnyíti a lakáshoz jutást és a települések közötti mobilitást, illetve biztonságot nyújt a bérlőnek és a bérbeadónak is. A bérlők és a tulajdonosok érdekeinek érvényesüléséhez a lakhatás törvényi hátterének korszerűsítése is elengedhetetlen lépés.

A Momentum Magyarországán a hosszútávon fenntartható rezsicsökkentést energiahatékony felújításokkal támogatjuk,  hogy senki ne fizessen többet a fűtésért pusztán azért, mert rosszul szigetelnek az ablakai. Ehhez szükség van a tulajdonosokkal és a bérlőkkel való együttműködésére, illetve magánbefektetői források bevonására. Több országban is bevált az a módszer, amelyben a magánbefektetőket a későbbi megtakarításokból fizetik ki a lakástulajdonosok.  A lakások felújítását az alacsonyabb jövedelmű háztartások körében kiemelten  támogatjuk, hiszen nekik sokkal nagyobb nehézséget jelent az egyszeri felújítás költségeinek kifizetése, míg az energiahatékonyságnak köszönhető rezsicsökkenés számukra nagy könnyebbség, a fenntarthatóság pedig mindannyiunk érdeke.

Az építőközösségek és a közösségi lakóhelyek (co-housing) népszerűsítése  is fontos: ezek olyan kezdeményezések, amelyek a fiatalok, a családok és az idősebbek számára is olyan életteret biztosítanak, ami gazdaságosabb és kényelmesebb, miközben a közösség tagjait a hétköznapok során is együttműködésre ösztönzi.

3. Hatékonyabb intézmények

Kiterjesztjük a szociális bérlakásrendszert az üresen álló önkormányzati lakások hasznosításával és további lakások bevonásával szociális lakásügynökségeken keresztül. Az önkormányzatokat érdekeltté tesszük a szociális bérlakások felújításában és karbantartásában, illetve segítjük őket abban, hogy a helyi igényeknek megfelelő megoldásokat találjanak. A szociális bérlakások energiahatékony felújításához az EU-s forrásokon felül a magánbefektetők részvételét is ösztönözzük. Az ingatlantulajdonosokat adókedvezményekkel és biztosítási támogatással ösztönözzük arra, hogy  rászoruló embereknek is kiadják lakásaikat. Fontosnak tartjuk a rugalmas, személyre szabott megoldások alkalmazását. Ehhez a lakhatás területén aktív civil szervezeteket vonunk be a támogatási folyamatba, illetve összehangoljuk a szociális és az egészségügyi ellátórendszert.

4. Mobilitás a lakhatásban

A jó minőségű és megfizethető lakások hiánya mellett a munkahelyek és különböző szolgáltatások elérhetősége is problémát okoz a lakhatás terén.

A földrajzi munkanélküliség a hazai munkaerőpiac fő problémái közé tartozik: keleten munkanélküliség, nyugaton pedig munkaerőhiány van. A munkavállalók nagy részét komoly problémák – például a Budapesten elérhetetlenül drága ingatlanok és albérletek – akadályozzák abban, hogy oda költözzenek, ahol van munka. A Momentum ezért segíti azoknak a fiataloknak és családoknak a lakásbérlését, akiknek nehézséget okoz, hogy lakóhelyüktől távol olyan területre költözzenek, ahol számukra megfelelő munkalehetőség érhető el.

Ezzel összefüggő probléma, hogy sok tehetséges fiatal ma nem engedheti meg magának, hogy ott lakjon, ahol képességeinek megfelelően tanulhatna. A Momentum Magyarországán minden diák abban az oktatási intézményben tanulhat, amelyik képességeinek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb, legyen az az ország bármely részén. Ezért segítjük mind a diákok, mind a felsőoktatásban tanulók lakhatását.  A magánszférával együttműködve új kollégiumokat építünk, a régieket pedig korszerűsítjük. Az országon belüli munkaerő szabad és rugalmas áramlását az önkormányzatok és a munkaügyi hivatalok összehangolt működtetésével segítjük elő. Ez az integrált rendszer az internetes álláskereső portálokkal együttműködve lehetővé teszi, hogy munkáltatók és munkavállalók az ország bármely területén egymásra találjanak, hiszen az önkormányzatok a lakhatás megteremtésében is segíteni tudnak.

5. Több élhető térség

A Momentum Magyarországán az elszigetelt falvakban és városrészekben élő embereket komplex közösségfejlesztő szolgáltatásokkal – oktatás, szociális támogatás, adósságkezelés, egészségügyi segítség – támogatjuk, hogy segítsünk a kiszolgáltatott helyzetben élő embereknek abban, hogy teljesebb életet élhessenek a társadalom részeseiként.

A lakhatási nehézségek egyik legolcsóbb megoldása a megbízható és elérhető közlekedés. Ezért egyre több területet, leszakadó térséget teszünk élhetővé és könnyen elérhetővé, hogy senkinek ne korlátozza a lehetőségeit az, hogy hová született. Ezt a versenyképes helyi oktatás és jó minőségű szociális szolgáltatások mellett a helyi közösségekkel együttműködve a közlekedési rendszer átfogó fejlesztésével érjük el. A leszakadó térségeket is bekapcsoljuk az ország vérkeringésébe és az ott hiányzó szolgáltatásokat könnyedén, gyorsan és olcsón elérhetővé tesszük. A Momentum Magyarországa nyitott az innovatív megoldásokra azért, hogy  több helyen legyen érdemes és vonzó lakni, így gyermekeink is egyre több olyan térségben nőhetnek fel, ahol mind az élhető lakókörnyezet, mind a felemelkedés lehetősége biztosítva van.


Szakpolitikai javaslatokat a [email protected] várunk.

Momentum Mozgalom © 2019 | Proud member of