A MOMENTUM
VÁLSÁGKEZELŐ PROGRAMJA

I. A MEGÉLHETÉSI VÁLSÁG AZONNALI KEZELÉSE

Bár a tartós gazdasági felemelkedéshez teljesen új gazdasági modellre van szükség Magyarországon, ennek hosszú távú bevezetése előtt elengedhetetlen, hogy a válság emberekre gyakorolt hatását rövid távon is kezeljük.

Azonnali intézkedésekkel kell megállítanunk a középosztály további lecsúszását és enyhíteni az elszegényedett rétegek nélkülözését. Ehhez pedig négy dolgot kell megtennünk

1) Haza kell hozni az EU-s pénzeket

Ezermilliárdos nagyságrendű forrás hiányzik a magyar gazdaságból, ami teljes egészében a Fidesz hibája. Azért nem kapjuk meg ezeket a Magyarországnak járó pénzeket, mert a Fidesz nem hajlandó betartani az EU közös játékszabályait. Ezért a lehető leggyorsabban ki kell egyezni az EU-val és haza kell hozni a befagyaszott EU-s pénzeket.

Részletek
 • Azonnal haza kell hoznunk a befagyasztott EU-s pénzeket. Ez pedig felelős kormányzással gyorsan megoldható feladat. Hiszen csak be kell tartanunk azokat az uniós szabályokat az EU-s pénzek elköltésénél, amelyeket minden más tagállam betart.
 • Ez már rég csak politikai akarat kérdése, a Fidesznek pedig morális kötelessége lenne a magyar nemzettel szemben, hogy lemondjon az EU-s pénzek ellopásának lehetőségéről, és kiegyezzen az EU-val.
 • A Momentum javaslata, hogy azonnali hatállyal csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, ami jelentősen felgyorsítaná ezt a kiegyezési folyamatot.

Az EU-s pénzek hazahozatala évente nagyjából ezermilliárd forintos összegű többletforrást jelentene az állami költségvetésben. Hiszen ennyivel kevesebb beruházást és támogatást kellene a magyar költségvetésnek máshonnan elvont forrásokból előfinanszíroznia. Ráadásul a beáramló EU-s pénzek élénkítenék a gazdaságot, mert olyan többletberuházási lehetőségeket biztosítanának a magyar vállalkozásoknak is, melyre a válság közepén nagy szükségük lenne.

Ez az ezermilliárdos többlet jelentős könnyítést eredményezne a túlfeszített állami költségvetésben, és lehetővé tenné a megszorításalapú válságkezelés kivezetését.

2) Abba kell hagyni a megszorításokat

A Fidesz teljesen félrekezelte a válságot, mivel megszorításokat megszorításra halmozva tovább gerjesztette a gazdasági visszaesést és az áremelkedéseket. A Fidesz hibája, hogy a magyar infláció az eurózóna háromszorosa, a Fidesz hibája, hogy negyedik negyedéve zsugorodik Magyarország gazdaság. És a Fidesz hibája, hogy a 2022. szeptembere óta csökkennek a reálbérek, ezért a magyar emberek egyre kevesebbet tudnak vásárolni a fizetésükből. Ezért azonnal abba kell hagyni a megszorításokon alapuló válságkezelést, és kivezetni az elmúlt időszak embereket leginkább terhelő megszorításait.

Részletek
 • Megszorítás-stopot kell elrendelni: a kormány ne vezethessen be több, az embereket és a vállalkozásokat sarcoló intézkedést a válság kezelésének ürügyén.
 • Azonnal ki kell vezetni az élelmiszereket, gyógyszereket és egyes szolgáltatásokat brutálisan drágító, inflációt gerjesztő különadókat.
 • Abba kell hagyni a további rejtett adók bevezetését.
 • Meg kell szüntetni a megtakarításokra kivetett különadót, ami az inflációval együtt teljesen elszegényíti a magyar középosztályt.
 • Abba kell hagyni a jóléti támogatások igazságtalan szigorítását (mint pl. a táppénz vagy a bölcsődei támogatások szűkítése),
 • Vissza kell vonni a jövedéki adó tervezett emelését, hogy az üzemanyag ára megfizethető maradjon vidéken, ahol sokszor nincs alternatívája az autós közlekedésnek.

A megszorítások kivezetésével lélegzethez jutna a magyar gazdaság: csökkennének az árak, több pénz maradna az embereknél, és könnyebb lenne a vállalkozások helyzete is. Az EU-s pénzek hazahozatala pótolná a megszorítások kivezetésével kieső állami bevételeket. Középtávon pedig a magyar gazdaságot megfojtó megszorítások nélkül hamar erőre kapna a gazdaság, ami az állam és az emberek bevételeinek gyors növekedéséhez vezetne.

3) Abba kell hagyni az értelmetlen pénzszórást

A Fidesz nemcsak félrekezeli a válságot, hanem tudatosan arra használja, hogy a saját hatalmát és gazdasági holdudvarát erősítse. Miközben az állam alapvető feladataira sincs pénz, a Fidesz mértéktelenül szórja a pénzt soha meg nem térülő beruházásokra és vásárlásokra. A Fidesz hibája, hogy ezermilliárd forintos nagyságrendben szórták el az adófizetők pénzét olyan célokra, amik semmilyen hasznot nem hoztak a magyar embereknek. Ezért abba kell hagyni az értelmetlen pénzszórást, melynek egyetlen célja a Fidesz gazdasági holdudvarának gazdagítása.

Részletek
 • Amíg a válság tart, le kell állítani a tízmilliárd forintnál nagyobb állami sportberuházásokat és a százmilliárdos látványsport-események szervezését.
 • Le kell állítani a Budapest Airport állami megvásárlásának tervét.
 • Le kell állítani a soha meg nem térülő Budapest-Belgrád vasútvonal projektet.
 • Abba kell hagyni a gazdaságilag teljesen indokolatlan monopóliumok létrehozását, az államot és az embereket milliárdokkal megkárosító előnytelen koncessziós szerződések megkötését.

Az értelmetlen pénzszórás azonnali leállítása további évi több száz milliárd forinttal növelné a magyar költségvetés mozgásterét, melyet az emberek életszínvonalát azonnal javító intézkedésekre lehet fordítani.

4) Sürgős intézkedésekkel javítani kell az emberek életszínvonalát

A fideszes megszorítások egyetlen év leforgása alatt évekkel vetették vissza a magyar emberek jövedelmét, megtakarításait és életszínvonalát. A középosztály lecsúszik és elszegényedik, a szegény rétegek pedig rég nem látott nélkülözést kénytelenek elszenvedni. A Fidesz hibája, hogy a magyar emberek többsége rosszabbul él, mint két éve. A NER gazdasági holdudvarát gazdagító értelmetlen pénzszórás helyett azokat kell segítenünk, akiket a leginkább sújt a megélhetési válság.

Részletek
 • Csökkenteni kell a minimálbér adóterheit, hogy a legkisebb keresetűek lélegzethez jussanak az infláció nyomása alól.
 • Állami forrásból ingyenessé kell tenni a közétkeztetést minden óvodás és iskolás gyerek számára, hogy minden magyar gyermek naponta legalább egyszer egészséges és tápláló ételhez jusson a szülei anyagi helyzetétől függetlenül.
 • Az államnak példát kell mutatnia abban, hogy európai színvonalú béreket fizet az embereknek. Ezért azonnali, 50%-os béremelést kell adni a pedagógusoknak, ami az államhoz visszafolyó adóbevételek miatt kevesebb mint évi 300 milliárd forintból megoldható.
 • Az infláció mértékével évente emelni kell a különböző szociális támogatások, például a családi pótlék összegét.

A megélhetési válság kezelésére hozott azonnali intézkedések néhány hónap alatt érzékelhető javulást eredményeznének a magyar emberek mindennapjaiban. A sürgős életszínvonal-javító intézkedések viszont ennél is rövidebb idő alatt jelentenének létfontosságú segítséget a leginkább rászoruló rétegek számára.

II. TELJES MODELLVÁLTÁS A MAGYAR GAZDASÁGBAN

A mostani válság okai a kormány elmúlt 13 évének elhibázott gazdaságpolitikájában gyökereznek, melyet csak tovább súlyosbított, hogy a Fidesz teljesen félrekezelte a válságot.

Ahhoz, hogy végleg magunk mögött hagyjuk az ínséges időket, és Magyarországot tartós fejlődési pályára állítsuk, teljes modellváltásra van szükség a magyar gazdaságban. A modellváltás célja, hogy munkaalapúról emberközpontúra alakítsa át a magyar gazdaság működését. Ennek az emberközpontú modellváltásnak 3 pilléren kell alapulnia.

1) Be kell vezetni az eurót
Az elhibázott gazdaságpolitika központi eszköze volt az elmúlt 13 évben, hogy a forint tudatos leértékelésével próbálták fenntartani az ország versenyképességét. Ahelyett, hogy a gazdaság termelékenysége növekedett volna, a gyenge forint segítségével emelték a béreket és a bevételeket. Ez ideig-óráig látszólagos gyarapodást okozott, de fenntarthatatlan pályára állította a magyar gazdaságot. A válság megmutatta, hogy ez a politika zsákutca, és nem tartható tovább a gyenge forinton alapuló gazdaságpolitika.

Ezért a lehető leghamarabb be kell vezetni Magyarországon az eurót, hogy az emberek stabil valutában kapják a fizetésüket, az állam és a nagyvállalatok pedig ne nyerészkedhessenek a gyenge forinton. Az euró bevezetése nemcsak az árakat stabilizálná, de rákényszerítené a mindenkori kormányt, hogy a termelékenység és a hatékonyság növekedését ösztönző gazdaságpolitikát folytasson.

2) Kevesebb államot a gazdaságban
Az államnak ki kell vonulnia onnan, ahol semmi keresnivalója. Ilyen a piacgazdaság legtöbb szektora, ahol most teljesen indokolatlanul és pazarló módon van jelen az állam vagy az állam támogatását élvező üzleti monopóliumok.

Az állam rendszerint rossz gazda ott, ahol a szabad verseny intézménye létrehozható. Sok ezer milliárdos állami vagyonok parkolnak olyan cégekben, melyek nem elég hatékonyak, de méretüknél fogva megölik a piaci versenyt. Ezzel pedig egyszerre károsítják meg az államot, a gazdaságot és a rossz minőségű, drága szolgáltatások révén a magyar embereket. Ugyanez a hatása az állami támogatásokkal kitömött Fidesz-közeli üzleti hálózat működésének. Az iparágakban, amelyeket leuralnak, megfojtják az innovációt, felhajtják az árakat és konzerválják a gyenge minőséget.

Az államnak ki kell vonulnia az üzleti szféra többségéből, és meg kell szüntetnie a piactorzító támogatások rendszerét. Be kell fejezni a NER-cégek közbeszerzéseken keresztüli felpumpálását, az EU-s pénzek ipari méretű lenyúlását. De abba kell hagyni azt a gyakorlatot is, hogy százmilliárdokat költ az állam multinacionális cégek – most épp az akkumulátorgyárak – támogatására.

Kevesebb állami beavatkozásra van szükség a gazdaságban. Csak így szabadulhatnak fel Magyarország 13 éve lefojtott innovációs és vállalkozói energiái. Ez szükséges ahhoz, hogy ne csak beinduljon a gazdasági növekedés, hanem az évről-évre tartósan meg is haladja az EU átlagát.

3) Több államot a közszolgáltatások terén
A gazdaság helyett az állam valódi szerepe a magas színvonalú közszolgáltatások megteremtésében van. A mai, tudásalapú társadalomban elsősorban ezek járulhatnak hozzá a minőségi munkahelyek létrejöttéhez. Ezért sokkal több szerepet kell ebben vállalnia az államnak, és sokkal több pénzt kell erre elköltenie a gazdaság piaci alapú működésének manipulálása helyett.

A közszolgáltatások közül is kiemelt figyelmet kell fordítani a közoktatásra és a felsőoktatásra. Évi nagyságrendileg 1500 milliárd forinttal többet kell költeni oktatási célokra annak érdekében, hogy a magyar gazdaság 10 év alatt munkaalapúról tudásalapú működésre állhasson át. Csak így érhetjük el az európai színvonalú béreket, ha a magas tudást igénylő munkák kerülnek többségbe a magyar gazdaságban.

Az oktatáson túl az egészségügyre, a szociális- és családtámogatási rendszerekre, valamint a közúthálózat és a vasúti közlekedés fejlesztésére is sokkal több pénzt kell fordítania a magyar államnak az új, emberközpontú gazdasági modellre való átállás érdekében. A színvonalas oktatás és egészségügy, a biztonságos családi közeg és a könnyű közlekedési lehetőségek ugyanis nemcsak az emberek életszínvonalát növelik közvetlenül, hanem hosszú távon fenntarthatóvá teszik a gazdaság növekedését is.

Ez a három lépés elengedhetetlen feltétele annak az emberközpontú gazdasági modellváltásnak, amely olcsó bérek helyett magas tudásra épülő tartós növekedési pályára állíthatja Magyarországot. Ez kell ahhoz, hogy a magyar emberek életszínvonala utolérje az európai átlagot, és a nemzet végre csatlakozhasson a 21. század nyerteseihez.

SEGÍTS ELVINNI AZ IGAZSÁGOT A MAGYAR EMBEREKHEZ!

Sokan nem tudják még Magyarországon, hogy igenis van megoldás, van alternatíva a válság kezelésére! Segíts elvinni nekik az igazságot!

ADD MEG AZ E-MAIL CÍMEDET, ÉS HAMAROSAN MEGÍRJUK, HOGYAN TUDSZ SEGÍTENI!

Hírlevél (popup - nem fehér)

Adatvédelmi tájékoztató

Copyright © 2023
Momentum Mozgalom
Minden jog fenntartva

Momentum Mozgalom
1024 Budapest, Rózsahegy utca 1-2. I/1.
Budapest, Pf. 684.

[email protected]