Ne árusítsuk ki Csepelt!

A COVID idején kapott átmeneti felhatalmázásával élve Borbély Lénárd a képviselő-testület nevében úgy döntött, hogy egy opciós szerződést köt 7 db értékes ingatlan eladására.

Az opciós vételi jogot a Gerulus Kft. kapta meg 5% opciós díjat fizetve, ami által 2023. június 30-ig megvásárolhatja az ingatlanokat. A Csepeli Önkormányzatnak visszavásárlási jogot is írtak a szerződésbe.

Mivel 2021-ben 2021-es árakon történt a megállapodás, viszont a vevőnek csak most kell kifizetnie a vételár maradék 95%-át, így gyakorlatilag nagyon kedvező áron kapja meg a telkeket, az Önkormányzat meg veszít rajta.

A szerződés nem tartalmazza, hogy milyen célra használhatók a telkek, így nem tudhatjuk, hogy pontosan mi fog velük történni.

Ezért nem támogatjuk, hogy az Önkormányzat eladja ezeket a telkeket, tartsuk meg és hasznosítsuk őket a környezetének megfelelően rekreációs célokra!

ÍRD ALÁ A PETÍCIÓNKAT!

Aláírásommal támogatom, hogy az Önkormányzat éljen a visszavásárlási jogával az itt felsorolt helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban: 209961/25, 209961/30, 209961/31, 209961/36, 209969, 209970/4, 206366/1.
Petíció (általános)

Adatvédelmi tájékoztató

Copyright © 2023
Momentum Mozgalom
Minden jog fenntartva

Momentum Mozgalom
1024 Budapest, Rózsahegy utca 1-2. I/1.
Budapest, Pf. 684.

[email protected]

Momentum logó