Nyílt levél Manfred Weberhez – Open letter to Manfred Weber

Szerző: | márc 7, 2019 | Blog

  • An open letter was sent to the lead candidate of the EPP, Manfred Weber by the coordinator of our blog, Attila Szilva. The topic of the letter is the theft of EU money. Here is the letter first in Hungarian, then in English and German languages.
  • Offener Brief an den Spitzenkandidaten der EVP, Manfred Weber, über die Zweckentfremdung und Unterschlagung von EU-Geldern in Ungarn. Autor ist der Koordinator des Momentum-Blogs Attila Szilva. Diesen Brief veröffentlichen wir in ungarischer, englischer und deutscher Sprache.
  • Blogunk koordinátora, Szilva Attila nyílt levelet írt magyar, angol és német nyelven az EPP csúcsjelöltjéhez, Manfred Weberhez az EU-s pénzek eltérítéséről és lenyúlásáról. 

Tisztelt Manfred Weber!

Az elmúlt napokban egész Európa a Fidesz és az EPP konfliktusát figyeli. A történetet ismerjük: Orbán Viktor rezsime újabb dezinformációs plakátkampányt indított az Európai Unió ellen, ami Soros György társaságában már Jean-Claude Juncker prominens néppárti politikust támadja közvetlenül. Ez vezetett végül oda, hogy minden korábbinál valószínűbb a Fidesz kizárása az EPP-ből.

Aggódó magyarként azért írok egy nyilvános, megosztható bejegyzésben, mert a probléma ennél sokkal mélyebb.

Egy észak-magyarországi kis faluból származom, ahová rendszeresen hazalátogatok. A magyar falvakban sokan cserélik a régi ablakukat hőszigetelő, új ablakra. Ez egy jelentős kiadás a szerényebb körülmények között élőknek, így sokan több lépésben, szobáról szobára végzik el a cserét.

Az ablakcsere nem csak egy-egy családnak spórol a rezsin, hanem a környezetet is védi. A környezet pedig mindannyiunk ügye. Ez lenne a valódi, fenntartható rezsicsökkentés.

Az Európai Unió (vagy másképp: “Brüsszel”) mindezt helyesen felismerte, és közvetlen támogatást adott volna családi házak felújítására. Ugyanakkor egy harmadik fél, a magyar kormány közbeszólt. A házak felújítására irányzott EU-s pénzeket középületek felújítására irányították át, ahelyett, hogy egy energiahatékonysági alap közbeiktatásával a támogatást a lakosságnak juttatták volna el, ahogy erre számos uniós tagállamban akad példa.

A lépésnek több következménye is lett. Magyarországnak csökkentenie kellett a 2020-ig vállalt teljes energiamegtakarítási célját 18%-ról 16,28%-ra. De az igazi hátrány azokat, a főként falusi embereket érte, akik még csak nem is hallottak arról, hogy lett volna ilyen támogatási lehetőség, és ahogy valószínű arról sem, hogy a kormány eltérítette a támogatásokat.

Ezek a hírek nem jutnak el az emberekhez, mert az Orbán Viktorhoz közeli üzletemberek felvásárolták a médiát, különösen vidéken. Valójában nem üzletemberekről van szó, hanem EU-s támogatásokból, többek közt magyar és német adófizetői pénzekből meggazdagott strómanokról.

A közösségi média még szabad, de ott meg olyan fideszes politikusok láthatók, akik naponta adnak át EU-s pénzből megépült utakat úgy, hogy az EU nevét még csak meg sem említik. Mikor ezt néhányan kulturáltan szóvá tesszük, akkor válasz helyett kitiltanak minket az ilyen felületekről.

Az emberek többségének mindegy, hogy Jean-Claude Juncker helyett Frans Timmermans vagy Guy Verhofstadt van-e a plakátokon Soros György mellett. Orbán ígérete az, hogy Juncker urat Timmermans úrra cseréli március 15. után. Valójában teljesen mindegy. Egy hazugságkampány akkor is az EU-t és az európai értékeket sértő hazugságkampány, ha csak Soros György van a plakátokon.

A falun élő emberek többsége arról sem hallott, hogy a magyar kormány elűzte Budapestről Közép-Európa egyik legjobb egyetemét. Ahogy arról sem, hogy a “legnagyobb magyar”, a Széchenyi István által megteremtett Magyar Tudományos Akadémia most éli függetlenségének utolsó napjait.

Ami történik, nem csak az EPP belügye. Nem is magyar belügy, nem csak a falusi emberek ügye. Hanem az Európai Unió komoly válsága, miután EU-s támogatásokat használva egy tagállam megszűnt (liberális) demokráciának lenni.

Üdvözlettel,
Szilva Attila

_________________
Dear Mr. Weber,

For several days, Europe watches the conflict between the EPP and Fidesz. We all know the story: the regime of Viktor Orbán launched yet again a disinformation campaign against the EU. On the posters, we can see that Jean-Claude Juncker, a prominent politician of the EPP, standing in the company of George Soros, accompanied by an offensive message. This led to the situation where there is an all-high probability of excluding Fidesz from the EPP.

As a worrying Hungarian I write to you in a public, shareable post, because the problem is, in deed, deeper than this.

I come from a little village in Northern Hungary, which I visit regularly. In Hungarian villages, many do not change their old windows to new, insulated windows. This would be a big expense for those who live in poorer conditions, so they replace their windows one by one.

Replacing windows is not only good for reducing overhead costs, it also has an environmental aspect. And the environment is a common issue. This would be a real, sustainable way to cut overhead costs.

The EU (otherwise known as “Brussels”) did observe this correctly, and it wanted to give a direct support for renovating family homes. But a third party, the Hungarian government, interfered. The money from the EU, which was intended to renovate family homes, was transferred to renovate public buildings. This happened instead of sending it to the populace via an energy-efficiency fund, similarly to other EU member states.

This step had several effects. Hungary had to decrease its energy conservation goal from 18% to 16,28%. But the real harm was done to those people living in villages, who didn’t even know about this opportunity for support. Neither do they know about the government transfering funds away.

These news do not get to the people, because businessmen close to the government bought most of the media outlets, especially in the countryside. In fact, these are not businessmen, but oligarchs, front men that got rich from EU funds, partly from the money paid by Hungarian and German taxpayers.

Social media is still free – here we can see politicians from Fidesz who inaugurate new roads built from EU funds, with no mentions of the European Union. When we mention this under their posts, they simply ban us instead of answering.

Most people doesn’t care whether there is Jean-Claude Juncker or Frans Timmermans or Guy Verhofstadt standing in the company of George Soros on these posters. Orbán’s promise was that he will change Mr. Juncker to Mr. Timmermans after March 15. It’s all the same. This is a campaign of lies, and it attacks the EU and the European values even if there is only George Soros standing on these posters.

Most of the people in these small villages does not even know that one of the best universities of Central Europe was forced away from Budapest by the government. They don’t know that the Hungarian Academy of Sciences, which was founded by “the greatest Hungarian”, István Széchenyi, is currently living its last days of independence.

The things that are happening are not only the internal issues of the EPP. They are not the internal issues of Hungary either. Neither are these things only issues that affect people on the countryside. This is a serious crisis of the European Union: a member state stopped being a (liberal) democracy, using EU funds for the process.

Yours Sincerely,
Attila Szilva

___________________________
Sehr geehrter Herr Weber,

seit Tagen beobachtet die europäische Öffentlichkeit den Konflikt zwischen Fidesz und der EVP. Der Anlass ist bekannt: Das Regime Viktor Orbáns begann eine erneute Desinformationskampagne gegen die Europäische Union, bei dem auf Plakaten neben George Soros auch der prominente EVP-Politiker Jean-Claude Juncker direkt angegriffen wird. Dieser Angriff hat letztendlich dazu geführt, dass der Ausschluss von Fidesz aus der EVP wahrscheinlicher denn je geworden ist.

Als besorgter Ungar schreibe ich nun deswegen diesen offenen, in den sozialen Medien teilbaren Brief, weil das eigentliche Problem viel tiefgehender ist.

Ich stamme aus einem kleinen Dorf in Nordungarn, das ich regelmäßig besuche. In ungarischen Dörfern tauschen viele Bewohner ihre alten Fenster in neue, energieeffiziente Fenster um. Für Menschen, die in bescheidenen Verhältnissen leben, ist das eine große Investition, so dass viele den Wechsel Schritt für Schritt, von Zimmer zu Zimmer, vornehmen.

Der Austausch von Fenstern ist nicht nur für die einzelne Familie eine Ersparnis, er schützt auch die Umwelt. Und die Umwelt geht uns alle an. Es handelt sich um eine echte, nachhaltige Senkung der Wohnnebenkosten.

Die Europäische Union (oder anders gesagt: “Brüssel”) hat all dies erkannt und wäre bereit gewesen, die Sanierung von Einfamilienhäusern direkt zu unterstützen. Gleichzeitig stellte sich eine dritte Partei, die ungarische Regierung nämlich, quer. Die für die Sanierung vorgesehenen EU-Mittel leiteten sie in die Sanierung von öffentlichen Gebäuden um, anstatt sie – wie in vielen anderen EU-Staaten üblich – durch einen Fonds, der energieeffiziente Projekte unterstützt,, der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Dieser Schritt hatte unter anderem zur Konsequenz, dass Ungarn sein für das Jahr 2020 vorgesehene Klimaziel von 18% eingesparter Energie auf 16,28% nach unten korrigieren musste. Das größte Nachsehen hatten jedoch die Menschen in den Dörfern, die nicht einmal von der Möglichkeit gehört haben, dass es für sie eine solche Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung gegeben hätte, wie wahrscheinlich auch nicht davon, dass die Regierung diese Mittel umgeleitet hatte.

Diese Informationen kommen bei den Menschen einfach nicht an, weil Geschäftsleute, die Viktor Orbán nahe stehen, die Medien aufgekauft haben – insbesondere auf dem Land. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um Geschäftsleute, sondern um Strohmänner, die durch den Missbrauch von EU-Geldern, darunter ungarischen und deutschen Steuergeldern, reich geworden sind.

Noch sind die sozialen Medien frei, aber dort sieht man immer wieder Fidesz-Politiker, die so gut wie täglich aus EU-Mitteln gebaute Straßen der Öffentlichkeit übergeben, ohne den Namen der EU auch nur zu erwähnen. Wenn einige von uns in höflicher Sprache darauf hinweisen, werden wir statt einer Antwort einfach blockiert und unsere Einträge gelöscht.

Die meisten Menschen interessiert es nicht, ob auf den Plakaten neben George Soros statt Jean-Claude Juncker Frans Timmermans oder Guy Verhofstadt zu sehen sind. Orbán hat versprochen, nach dem 15. März das Gesicht Herr Junckers gegen das Bild von Herr Timmermans auszutauschen. In Wirklichkeit ist dies völlig belanglos. Eine Lügenkampagne ist auch dann eine die EU und die europäischen Werte verhöhnende Lügenkampagne, wenn wie seit Jahren gewohnt nur George Soros auf den Plakaten zu sehen ist.

Die meisten Menschen in den Dörfern haben auch davon noch nie gehört, dass die ungarische Regierung eine der besten Universitäten Mitteleuropas aus Budapest verjagt hat. Auch nicht davon, dass die vom „größten Ungar” István Széchenyi (1791–1860) gegründete Ungarische Akademie der Wissenschaften gerade die letzten Tage ihrer Unabhängigkeit erlebt.

Was geschieht, ist nicht nur eine interne Angelegenheit der EVP. Es handelt sich auch nicht nur um eine innere Angelegenheit Ungarns oder um eine Sache der Menschen in den Dörfern, sondern um eine ernste Krise der Europäischen Union, nachdem eines der Mitgliedsländer, das nach wie vor massive Unterstützung aus EU-Töpfen erhält, aufgehört hat, eine (liberale) Demokratie zu sein.

Mit freundlichen Grüßen,
Attila Szilva

Köszönet Kovács Andrásnak és Kerpel-Fronius Ádámnak a fordításban nyújtott segítéséért.

Ez AZ a Budapest