Kolozsváron állt ki az erdélyi magyarság mellett a Momentum elnöke

Szerző: | nov 6, 2019 | Blog

Kolozsvár legnagyobb moziterme színültig megtelt a rendezvényre. Hamarosan elnökválasztás lesz Romániában. A második legnagyobb román pártszövetség, a Momentum politikai szövetségese, az Alianța USR PLUS hívta meg Fekete-Győr Andrást, a Momentum elnökét Kolozsvárra, hogy segítse Dan Barna elnökjelölt kampányát. Angolul és magyarul elmondott beszédében, amiket ebben a bejegyzésben a blogunkon is közzéteszünk, a Momentum elnöke határozottan kiállt a romániai magyar kisebbség érdekei mellett.  

A beszéd magyarul

Bună seara Cluj, bună seara USR PLUS!

Jó estét Kolozsvár, jó estét USR/PLUS!

Hatalmas téttel bíró választás következik: Románia elnökválasztása. Semmi sem dőlt még el: az előző választáson Iohannis is nagyot fordított, és erre most nektek is jó esélyetek van. És nagyon remélem, hogy győzni fogtok – mindig örömmel tölt el minket a szövetségeseink sikere, és Európa is erősödne ezzel a győzelemmel.

Fontosnak tartom, hogy Románia és Magyarország egymással baráti kapcsolatban legyen.

Óriási, történelmi felelősség — a mi felelősségünk — hogy jó viszonyban tudjuk rendezni közös dolgainkat.

Sem a világpolitika, sem Európa helyzete nem engedi, hogy különálljunk, hogy ne működjünk együtt. Együtt kell küzdenünk az orosz fenyegetéssel itt, Közép-Európában, és együtt kell küzdenünk itthon és Brüsszelben egy erősebb, egységesebb, és emberibb Európáért. De nem csak ezért szeretnénk együtt dolgozni. Azért is, mert hisszük, hogy a közös munka eredményesebb – hogy a kicsinyes ellenségeskedésen felül lehet emelkedni, és társak tudunk lenni. Hogy a felettünk lévő hatalmasok összecsapásában bátran és erélyesen védjük a magyar és román és a nemzet közös érdekeit.

Be kell látnunk: most nem túl jó a viszony. Korábban – emlékszünk erre? – még közös kormányülések is voltak. Most egyik a másikat méregeti – és Brüsszelbe kell kijárni, hogy szóba álljanak a szomszédok. Szerintem ez nem normális dolog. Szerintem az a normális, ha két ország, amelynek sokszor közösek az érdekei, nem a gyűlöletet gerjeszti, hanem karöltve küzd magáért és a másikért. Magyar politikusként, érthetően ez nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is számomra. 

Mi és ti, akik azonos értékeket vallunk és ugyanahhoz a politikai közösséghez tartozunk, akik egy haladó, egységes és erős Európában szeretnének élni – mi jobban szót értünk egymással. Nagyon nagy öröm, hogy a Renew Europe frakcióvezetője, Dacian is itt van, és Dannal együtt kampányol.

Mi ebben az Európa-párti politikai közösségben felfogjuk, hogy a sérelmek és a bizalmatlanság mögött időnként jogos érvek és jogos igények vannak. De értjük, hogy tilos a másik nemzet és nemzetiség ellen hergelni, mert ez gyűlöletet szít, amivel mindenki veszít.  Értjük azt is, milyen fontos, ha helyben dönthetnek az emberek a saját sorsukról. És értjük azt is, hogy nem csak a többség érdekeit kell védeni, hanem kisebbségekét is. Mi megértjük – mert ez a mi ügyünk, a mi közös ügyünk.

Szerintem bűnt követ el, aki figyelmen kívül hagyja a kisebbségek kérdését.

Okom van remélni, hogy az újonnan alapított demokratikus pártok végre érdemben tudnak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Jogszabályokon alapuló, elvi egyetértés kell létrejöjjön kisebbségi kérdésben, és nem eseti adok-veszek alku, mint ahogy eddig és jelenleg is működik. Ez itt, Romániában, különösen érzékeny kérdés – elég saját magyar nemzetemnek itt, Erdélyben élő tagjaira gondolnom. Otthon is nagyon érzékeny téma ez, itt is az. Pedig tulajdonképpen csak annyi a kérdés: lehet-e olyan Romániát teremteni, ahol bármilyen nemzetiségű lakó jól tud élni, és úgy érzi, hogy tiszteletben tartják őt és az identitását. Olyan Romániát, ami minden polgárának, nemzetiségtől függetlenül a közös, szeretett otthona lehet, ahol biztonságban érzi magát. 

Én úgy hiszem, hogy lehet. Úgy hiszem, hogy Romániában kisebbségi jogok védelme végre a helyére kerül, és haladó szellemű, Európa-párti hazafiak képviselik majd. Mert hiszem, hogy az USR/PLUS ebben partner lesz, és az USR/PLUS is olyan országot akar teremteni, ahol mindenki mindenkit tiszteletben tart, ahol minden csoport követelései komolyan vannak véve, minden csoport problémái meg vannak oldva. Ahol senkire nem ellenségként, hanem éppen ellenkezőleg: barátként, polgártársként tekint a többség és barátként, polgártársként tekint az állam. 

Arról is fontos szót ejteni, hogy milyen politikai és társadalmi kultúrát akarunk meghonosítani Európának ezen a felén. Olyan kultúrát, ahol bármilyen fejlesztéshez Bukaresttől vagy Brüsszeltől, esetleg Budapesttől kell kikönyörögni az állami támogatást? Olyan kultúrát, ahol az orvos csak akkor műt, ha letettük a borítékban a pénzt? Olyan kultúrát, ahol a leginkább rászorulókkal nem foglalkoznak, de a milliókat eltulajdonító korruptakat megvédik?

Én azt hiszem, hogy nem. A mi politikánknak a központjában a polgár kell, hogy legyen: a cselekvő, önszerveződő és saját jogaiért kiálló polgár. És a politikus is ilyen kell, hogy legyen – tisztelje azokat, akiket szolgál, ismerje fel és próbálja megoldani az ő gondjaikat, amit egyedül nem bírtak megoldani. 

Politikai kultúrát kell váltanunk. Szembe kell szállnunk azzal a kultúrával, amelyben a politika piszkos, önérdekkövető, tisztességtelen hivatás. Szembe kell szállnunk azzal a politikával, amely a múlt sérelmeiből táplálkozik, vöröslő hegeket tép fel, amely zárt nemzetekben és Európa szétforgácsolódásában érdekelt. Magunkon kell kezdenünk az új politikai kultúra megvalósítását: meg kell valósítanunk az átláthatóságot, az üvegzseb-politikát, bátorságot és önfeláldozást kell mutatnunk. Olyan közösségeket kell építenünk, ahol a részvétel a szabály, nem a kivétel. Olyan nemzeteket kell teremtenünk, amelyek büszkék, mégis nyitottak egymásra és a világra. Olyan nemzeteket, amelyek értik Európát és hisznek Európában. Az USR-Plus és a Momentum készen áll erre a feladatra. 

Barátaim, mi készen állunk a győzelemre, és készen állunk a közös munkára veletek. Úgyhogy sok sikert kívánok a választásokhoz és a kampányhoz, és a legjobbakat kívánom mindannyiótoknak az utolsó napokra! Succes, Dan Barna președinte!

Fekete-Győr András

A beszéd angolul

Dear friends!

There is a huge stake on the next elections: Románia is choosing its next president. Nothing has been decided yet: in the previous election Iohannis made a surprise in theast minute, and now you have a good chance to do that too. And I really hope you will win – we are always pleased with the success of our allies, and Europe would  be strengthened with this victory.

I think it is important for Romania and Hungary to have a friendly relationship.

It is a tremendous historical responsibility – our responsibility – to manage our common affairs in a good relationship.

Neither world politics nor the situation in Europe allow us to stand apart and not cooperate. We must fight the Russian threat here in Central Europe and fight together at home and in Brussels for a stronger, more united and more human Europe. But that’s not only why we want to work together. We believe that working together is more productive – that we can rise above pitty hostilities and be partners. That we courageously and vigorously defend the common interests of the Hungarians, Romanians and the nation in the confrontation of the great powers above us.

We have to admit that our relationship is not terrific currently. Previously – do you remember to that? – there were even joint government meetings. Today, no one is looking at the other – and we have to go to Brussels to talk with our the neighbors. I don’t think that’s normal. I think it is normal for two countries, which often have common interests, not to incite hatred, but to fight for themselves and the other. As a Hungarian politician, this is not only an opportunity but also an obligation for me in the interest of Hungarians in Romania. 

We and you who share the same values and belong to the same political community who want to live in a progressive, united and strong Europe – we understand each other better. It is a great pleasure that Dacian, the leader of Renew Europe, is here and is campaigning with Dan.

In this pro-European political community, we realize that grievances and mistrust are sometimes accompanied by legitimate arguments and legitimate demands. But we understand that it is forbidden to argue against the other nation and nationality, because it incites hate, with which everyone loses. We also understand how important it is for people to decide locally about their own destiny. And we also understand that not only the interests of the majority, but also minorities must be protected. We understand – because this is our cause, our common cause.

I think those are committing a crime who ignore the issues of minorities.

I have reason to hope that the newly established democratic parties will finally be able to deal with this issue. Legislative consensus on minority issues needs to be established instead of ad-hoc bargains like it has happened before and happening currently. This is a particularly sensitive topic here in Romania – it is enough just to think of my own Hungarian nation living here in Transylvania. This is a very sensitive topic at home, too. The only question, however, is whether it is possible to create a Romania where residents of any nationality can live well and feel that they and their identities are respected. A Romania that can be a shared, beloved home for all its citizens, regardless of nationality, where it feels safe for them. 

I believe in it. I believe that the protection of minority rights in Romania will finally be in place and will be represented by progressive, pro-European patriots. Because I believe the USR will be a partner in this, and the USR wants to create a country where everyone respects everyone, where the demands of each group are taken seriously, the problems of each group are solved. Where the majority does not regard anyone as an enemy, but on the contrary: the majority sees it as a friend and a citizen, and the state regards it as a friend and a citizen.

It is also important to say what kind of political and social culture we want to adopt in this part of Europe. A culture where any development needs to beg for state support from Bucharest or Brussels or maybe Budapest? A culture where the doctor only works if we put the money in the envelope? A culture where the ones in need are not supported, but the corrupt robbers of millions are protected?

I think not. Citizens must be at the center of our policy: the citizen who is active, self-organizing and upholding their own rights. And the politician must be like that – respect those he serves, recognize and try to solve their own problems that they could not solve alone. 

We need a change in our  political culture. We must confront a culture in which politics is a dirty, self-serving, dishonest profession. We must confront a policy that feeds on the hurts of the past, tearing up reddish scars that are in the interests of closed nations and the disintegration of Europe. We need to start implementing the new political culture ourselves: transparency, glass pocket politics, courage and self-sacrifice. We need to build communities where participation is the rule, not the exception. We need to create nations that are proud, yet open to each other and to the world. Nations that understand and believe in Europe. USR-Plus and Momentum are ready for this task. 

My friends, we are ready to win and ready to work with you. So I wish you every success in the elections and the campaign, and wish you all the best for the last few days!

András Fekete-Győr

Borítókép: A Momentum elnöke Kolozsváron

Ez AZ a Budapest