Keresztények és a politika? Húsvéti köszöntő

Szerző: | ápr 1, 2018 | Blog

A keresztények ne politizáljanak!

A politikusok ne avatkozzanak bele a hívők életébe!

Az egyházak segítése szavazatvásárlás.

A hívő ember csak arra szavazhat, akik keresztyénnek vallják magukat.

Talán a végtelenségig tudnánk folytatni az ehhez hasonló megállapításokat, amiket már számtalanszor hallottunk. De mit tegyünk? Hagyjuk? Inkább el se menjünk szavazni?

Szó sincs róla. Jézus is többször megmutatta a tanítványainak, a hallgatóinak, így pedig nekünk is, hogy igenis részt kell vennünk az élet eme területén is.

Húsvét környékén járunk így pedig még aktuális is Jézus főpapi imádságát említeni, ahol a kereszthalála előtt beszélgetett Krisztus az Atyával. Ebben a nagyon különleges helyzetben hangzik el a kérés: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15). Jézus ebben a helyzetben azt kéri Istentől, hogy megtartsa az őt követőket ebben a világban, hogy hívő emberekként is helyt tudjanak állni.

Ehhez pedig hozzátartozik nekünk, keresztyéneknek, az is, hogy jóllehet, hogy nem könnyű, jóllehet, hogy van olyan, amikor inkább elhallgattatnának, megvásárolnának bennünket, de nem a félelem lelkét kaptuk (2Tim 1,7), meg kell maradnunk a Krisztusba vetett hitünkben és ez alapján megítélni akár a világi vezetést is.

Keresztyén emberekként tudnunk kell dönteni abban, hogy ki az, akit megbíznánk az országunk vezetésével, ki az, akit imádságban hordoznánk, hogy Isten az Ő bölcsességével áldja meg.

A mi felelősségünk, a saját döntéseinkért mi egyenként tartozunk elszámolással, a politikát illető kérdésben is. Nézzük meg a különböző pártok egyházpolitikáját és döntsünk legjobb belátásunk szerint. Számomra a Momentum programja a legőszintébb, leghitelesebb, leginkább megtartható.

Értük szívesen kulcsolom össze a kezem.

Nt. Lugosi Lili ref. lelkipásztor

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest