Kell-e világbajnokság és stadion Észak-Csepel fejlesztéséhez?

Szerző: | nov 17, 2019 | Blog

Rendkívüli képviselő-testületi ülést hívtak össze a holnapi napra, egyetlen napirendi ponttal. A javaslat szerint arról kéne határoznunk, hogy Csepel önkormányzata kiáll az atlétikai világbajnokság megrendezése mellett. Az indoklás módszeresen összemossa az észak-csepeli fejlesztéseket a világbajnokság rendezésével.

Az eredeti határozati javaslat helyett két másik határozat elfogadását javaslom. Ezek Csepel továbbfejlődésének lehetséges irányáról szólnak. A csepeli képviselő-testületnek ugyanis nem arról kellene döntenie, hogy legyen-e világbajnokság, hanem arról, hogy milyen fejlesztésekre van szüksége a kerületnek. Különösen nem szabad senkinek átadni a döntés jogát. Tárgyalni kell a kormánnyal és a főváros vezetésével! Most ugyanis csak egy mindössze 9 oldalas fejlesztési pályamű áll rendelkezésre, aminek körülbelül a kétharmada látványterv és kép. A teljes fejlesztési terv („Mesterterv/Masterplan”) 2020. szeptember 30-ára készül majd el. Ráadásul ez a terv a terület fejlesztéséről szól, teljesen független magától a sporteseménytől.

Csepelnek nem világbajnokságra és vadvízi evezőpályára van szüksége, hanem zöldterületekre, jó levegőre, élénkebb kulturális életre, több bevételt hozó vállalkozásra és különösen jobb utakra és HÉV-ekre, normális egészségügyi ellátásra. Ha ezek megvalósulnak, akkor beszéljünk a világbajnokságról és a stadionról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesen elolvasva a pénteken érkezett rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontjának előterjesztését, valamint áttekintve az összes általam hozzáférhető információt, arra jutottam, hogy az előterjesztés indoklása és a határozati javaslat nincs összhangban. Ezért ugyanebben a tárgyban két új határozati javaslatot terjesztek elő.

Először röviden összefoglalnám, hogy mit lehet tudni jelenleg az atlétikai világbajnokságról, amire a kormány 31,5 milliárd forintot különített el.

A Budapest Déli Városkapu fejlesztési tervpályázaton a SNØHETTA Innsbruck – Verkehrsingenieure BESCH und PARTNER közös pályázatát hirdették ki. (A polgármesteri előterjesztésben látható terv is ennek a pályázatnak a része.) A győztes pályamű mindössze 9 oldal, aminek körülbelül a kétharmada látványterv és kép. Ez döntéselőkészítésre, a világbajnokság hatásainak elemzéséhez nem elegendő. A valódi döntéselőkészítési anyag, a „Mesterterv/Masterplan” elkészítésére 2019. április 25-én kötötték meg a szerződést, ennek elkészülési határideje 2020. szeptember 30. 

Még korábban kiírtak egy közbeszerzést „Geodéziai munkák és felmérési feladatok elvégzése” tárggyal, amely azonban idén szeptember 18-án megjelent hirdetmény alapján eredménytelen. Eredménytelenségének oka: a kiírásban előírt feladatok olyan mértékben változhatnak, hogy „nem a jelenleg hatályos döntéshozó (Beruházási Ügynökség) érdekeit szolgálná és a felelős közpénzfelhasználás elvével ellentétes lenne a szükségszerűtlenül duplikált és eltérő műszaki tartalmú közbeszerzési eljárások lefolytatásával”. 

Ráadásul a fentebb említett Budapest Déli Városkapu fejlesztési terv nincs közvetlen összefüggésben az atlétikai VB-vel, attól teljesen független jogilag, a kettő közötti kapcsolat mindössze sejtetés és a lakosság szándékos vagy jóhiszemű megtévesztése. Nem világos, hogy miért tennék az atlétikai világbajnokság megrendezését bármiféle csepeli fejlesztés előfeltételévé (ha elvetjük azt a tézis, miszerint a Kormány a csepeli emberek érdekét zsarolásra használja).  Jelenleg is zajlik a közbeszerzés (november 27-i ajánlattételi határidővel), ennek neve „Tervezői művezetésre és kapcs. tan.adásra irányuló megbízással vegyes Tervezési keretmegállapodás az »Infrastruktúra hálózat előkészítői infratervezői feladatok ellátása« tárgyában”. 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy még a kormányzati szereplők sem rendelkezhetnek biztos információval arról, hogy milyen beruházások fognak megvalósulni. Egy nem az atlétikáról szóló fejlesztési tervpályázat pár oldalas látványterveire alapozva felelőtlenség az atlétikai VB megrendezése mellett vagy ellen állást foglalni csepeli döntéshozóként.

Az információkat a hivatalos közbeszerzési adatbázisokban és a delivaroskapu.org hivatalos projektoldalon mindenki ellenőrizheti.

Az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban kihirdették november 15-én, pénteken a „Kivitelezési szerződés a Budapesti Atlétikai Aréna létesítésének érdekében a meglévő, barnaövezeti épületek és kapcsolódó létesítmények bontási munkáinak tárgyában” kiírt közbeszerzés eredményét. Ennek nettó összértéke: 4 125 374 843 Ft. A nyertes ajánlatot közösen adta be a Mészáros-család érdekeltségébe tartozó felcsúti Fejér-B.Á.L. Zrt. és a törökbálinti „FÖLD-TRANS 2001″ Kft. Ezt a közbeszerzési eredményt semmiképpen sem nevezném a felelős, csepeli és magyar állampolgárok érdekében történő pénzköltések előrevetítésének. 

Érdemes megemlékeznünk róla, hogy épp most került nyilvánosságra, hogy akár 700 milliárd is lehet a magyarországi korrupciós ügyek miatti EU-s büntetés. Ezt lakosságarányosan leosztva, több mint 5 milliárd forint jut lakosságarányosan a csepeli lakosságra, ami több mint a kerület kéthavi teljes költségvetése.

Az Európai Unió hivatalos lapját kiegészítő Tender Electronic Daily közlése a hirdetményről.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy az atlétikai világbajnokság csepeli megrendezésének sem a kerületre eső költségei, se a közlekedésre és a környezetvédelemre gyakorolt hatásai jelenleg nem ismertek. Ugyanakkor minden csepeli érdeke a szigetcsúcs zöldebbé tétele és a közlekedés fejlesztése, ahogy ezeket polgármester úr előterjesztése is kiemeli. Határozati javaslataim közül az első kiállás Észak-Csepel közlekedésének fejlesztése mellett, a második pedig a világbajnoksággal kapcsolatos alapos döntéselőkészítésről szól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat támogatni szíveskedjék!

Budapest, 2019. november 17.

Dukán András Ferenc

képviselő (Momentum Mozgalom)

  1. számú határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiáll a HÉV és közúti közlekedés fejlesztése mellett. Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetést Karácsony Gergely főpolgármesterrel, az illetékes kormányzati szervekkel és a MÁV-HÉV Zrt.-vel, és ezek alapján terjesszen elő határozati javaslatot az Önkormányzat hatáskörébe tartozó HÉV- és úthálózat-fejlesztési kérdésekről. 

  1. számú határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy kiáll amellett, hogy Észak-Csepelen legyen Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete. Felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést arról, hogy ennek a célnak a megvalósításához hogyan járul hozzá a 2023-as atlétikai világbajnokság csepeli megrendezése. Az előterjesztés térjen ki arra, hogy Magyarországnak, a fővárosnak, és különösen a kerületnek milyen költségekkel és várható bevételekkel jár a világbajnokság megrendezése és a Budapesti Atlétikai Központ és Közpark létrehozása. Térjen ki az előterjesztés arra is, hogy milyen hatásokkal járhat a világbajnokság, valamint az Atlétikai Központ és Közpark létrehozása Csepel és Budapest közlekedésére, különös tekintettel a Szent Imre tér és belvárosi célpontok közötti utazási időtartam változására közúton és vasúton.

Borítókép: Kvassay híd Csepel északi csúcsán

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest