Kádersakk és krónikus káderhiány – a helyettes államtitkári kinevezésről

Szerző: | dec 13, 2019 | Blog

Számos vélemény látott napvilágot az elmúlt napokban Rácz Zsófia helyettes államtitkári kinevezése kapcsán, de az erről folytatott vita sajnálatos módon félresiklott. A jelenség valójában egy alapvető strukturális problémát tár fel az állampárt működésén belül, és ez a hiba az önkormányzati választások eredménye után valószínűleg csak súlyosbodni fog.

iány hiány Káderhiány

Jól látható, hogy a Fidesz értelmiségi bázisa összeomlott, az elmúlt években számos neves tudós hátrált ki a párt mögül, elég, ha csak Pálinkás Józsefre gondolunk, de megemlíthetjük a Fidesz által hangoztatott – de nem igazán követett értékek köré csoportosuló Professzorok Batthyány Körének létszámcsökkenését és eljelentéktelenedését is. Nem kedvezett a kormány és a tudomány viszonyának az sem, ahogy a hatalom az Orbán Viktorral szót érteni próbáló és ezért a tudományos közvélemény számára megkérdőjelezhető kijelentéseket tevő Freund Tamás MTA alelnököt kezelte, a magánlevele kiszivárogtatásával. Nem javította a Fidesz renoméját az MTA szétverése sem az értelmiségi körökön belül, de még azokon kívül sem, hiszen tudjuk, hogy az intézkedésekkel még a Fidesz-szavazók egy része sem értett egyet.

A rendszer persze már rég nem épít az értelmiségi háttérre, hiszen közvetlenül uralja a médiát, az események olyan narratívával mennek ki a napi sajtóba, amilyennel a kormány akarja, nem kell meggyőznie független szakértőket, kommentátorokat, hogy rendben mennek a dolgok. 

A NER-nek tehát nem ártott, hogy Nobel-közeli atomfizikusok, agykutatók vagy közgazdászok nem támogatják a törekvéseiket, vagy mondjuk Nobel-díjasok tiltakoznak a CEU bezárása ellen. 

Úgy tűnik azonban, mára már az alacsonyabb szintekről is elfogytak azok az emberek, akiknek a szakértelmére és tapasztalatára lehet építeni, így ugyanazokkal kell sakkozni a párt, az ifjúsági szervezet, a minisztérium szakmai irányítása és a függetlenség látszatát keltő szakértői intézetek között.

Ráadásul az önkormányzati választás eredményével talán az elmúlás szele is megcsapta kicsit a NER-t, és világossá vált sokak számára, hogy ez a rendszer sem fog örökké tartani. Így azok, akik most vették volna fontolóra, hogy szakértelmüket és tapasztalatukat a rendszer szolgálatában kamatoztassák, valószínűleg kétszer is meggondolják majd, hogy erre a talán rövid időre kompromittálják-e magukat.

Fiatalok és nők

A gond tehát természetesen nem az, hogy egy tehetséges fiatalt valamilyen posztra kineveznek, még kevésbé az, hogy egy nő kap fontos pozíciót. Önmagában ezekből természetesen az sem következik, hogy valaki érdemtelenül, a kapcsolatai miatt vagy külső tulajdonságai alapján kapja meg az adott posztot.   

Az igazság az, hogy bármekkora szerepet is játszottak Rácz Zsófia szakmai képességei a kiválasztásban, ő maga csak egy apró bábu egy nagy sakkjátszmában, vagy méginkább egy dominó a sorban.

És hogy akkor miért pont ő?

Október 13. után a Fidesz kétségbeesett kapkodással próbálja megtalálni, mi az a téma vagy módszer, amivel megtarthatja a szavazóit. Úgy tűnik, az egyik kiadott jelszó az ifjúság megszólítása lett, így meg kellett erősíteni a Fidelitast, aminek az élére a minisztériumból hoztak embert, akinek a helyére az Alapjogok Központból hoztak egy másikat. Senki sem nélkülözhetetlen, bárki felcserélhető bárkivel, az egyetlen kritérium a lojalitás.

Hol a hiba?

Rácz Zsófia önként vállalt pozíciót a független-nemfüggetlen Alapjogok Központban, majd egy olyan minisztériumban, ami súlyos károkat okoz például az egészségügynek (amely egyébként jelenleg leszállóágban van, ahogy a Palkovics vezette ITM egyre nagyobb területeket harap ki belőle). Mindez már természetszerűleg elegendő ok, hogy ne legyen az ellenzék kedvence, hiába “okos”, hiába nő vagy éppen fiatal.

De még ha el is fogadjuk, hogy Rácz Zsófia a Fidesz számunkra elfogadhatatlan ideológiai rendszerén belül szakmailag jól teljesítő fiatal nő, a kinevezése rendszerszintű anomáliák indikátora, vagyis:

Rendszerszintű anomália #1: a független fideszes értelmiség

Rácz Zsófiát speciel az Alapjogokért Központból szedték össze, de jöhetett volna a Századvégtől, a Migrációkutatótól, a Veritastól, a Magyarságkutatótól is akár. Ahogy Moldova írta, a Csokoládé és Kakaópor Gyárban ugyanúgy tankokat gyártottak, mint a Ridikülcsat Gyárban vagy a Vegyi Másolópapír Gyárban. Írhatnánk itt hosszasan e szervezetek kártékony tevékenységéről, a finanszírozásuk forrásairól, arról, hogy milyen szakmai munkát végeznek és mennyire tekinthetők függetlennek, de erre nézve már bőséges anyag áll rendelkezésre.

Rendszerszintű anomália #2: kirakatfeminizmus

Nyilván ügyes marketingfogás az is, hogy egy nőt neveztek ki, de valljuk be őszintén, a Fidesz sosem fog kinevezni egy nőt sem komoly posztokra, maximum olyanokra, amiket sztereotípia szerint eleve nőknek találtak ki – így foglalkozhat Novák Katalin a családdal meg a gyerekkel. Amit pedig Varga Judittól vár a kormány, az szintén nem fog bekerülni sem a jogtörténetbe, sem az emancipáció történetébe.

Rendszerszintű anomália #3: alulképzett közigazgatási állomány

Szót kell ejtenünk arról is, elvárható-e a diploma, azaz a befejezett képzés egy helyettes államtitkártól. Talán könnyen mondunk le róla, ha a szakterület irreleváns, vagy a pozíció nem jár túl nagy felelősséggel. Miután viszont itt egy 10 milliós ország ifjúságpolitikájáról beszélünk, azért tegyük fel magunknak a kérdést, mit szólnánk, ha a kórházban azt mondaná nekünk valaki, hogy magát ez az orvostanhallgató fogja operálni, igaz, hogy a tanulmányai során nem jutott még el odáig, hogy tudja, hogy néz ki egy ember belülről, de nagyon lelkes, és a fiataloknak is meg kell adni az esélyt. 

Rendszerszintű anomália #4:  személyre szabott jogalkotás

És persze a személyre szabott jogalkotás sem maradhat ki.. A Fideszre valóban jellemző, hogy magukra nem érzik kötelezőnek a saját törvényeiket sem, megemlíthetjük itt az MTA-tól elvett kutatóhálózat főtitkárának kinevezését is, őt a nyáron megalkotott törvény szerint pályázat útján kellett volna kiválasztani. A posztot ehelyett a kádersakk szabályai szerint Palkovics helyettes államtitkára, Szigeti Ádám kapta. Természetesen jogellenesen. Persze elkészült a személyre szabott törvény, ami megteremti a lehetőséget a kinevezésére pályázat nélkül, a héten szavaz róla a Parlament.

Rendszerszintű anomália #5: Nepotizmus

A lojalitás persze fontos dolog, nagyban növelhetjük kinevezési esélyeinket, ha a médiában bátran megvédjük vagy szembedicsérjük a miniszterelnök urat vagy családját. Rácz Zsófia ilyenirányú nyilatkozatait már csokorba szedte a sajtó, de megemlíthetnénk Maróth Miklós remek publicisztikáit is a vasarnap.hu-n, melyek után méltónak találtatott hogy az MTA-tól elkobzott kutatóintézeteket vezesse. Ritka kincs ő a Fidesznél: az egyik utolsó hűséges értelmiségi. Meg kell becsülni, és meg is becsülik. Mint az egyébként összetett mondatokban beszélni képes egyetemi hallgatót. Sok ilyen nincs már a Fidesz háza táján.

A meritokrácia sírgödre az országban újabb ásónyommal mélyült.

Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest