Hamis szembeállítás, avagy mit akar a magyar gazda?

Szerző: | júl 11, 2018 | Blog

Mit kezdene a Momentum a mezőgazdasággal? A Hajdúságban és Tolna megyében nagy- és kisüzemű mezőgazdasági termelőkkel találkoztunk. 

A Momentum programja, a fejlődő ország című fejezet részletesen foglalkozik az agrárgazdaság kérdéseivel is.

Egy intenzív, tudásalapú, exportorientált és fenntartható magyar mezőgazdaságot képzelünk el.

Ami nemcsak a nemzetgazdaság teljesítményéhez járul hozzá mérhetően, hanem munkahelyeket teremt a vidéki térségekben, növeli a helyi gazdaság teljesítményét, bekapcsolja a falvakat, mint társadalmi és gazdasági egységet a gazdaság vérkeringésébe.

Már a programalkotás során is arra törekedtünk, hogy cselekvési pontokat jelöljünk ki a  fenti célok megvalósításához. A munkába bevontunk mezőgazdasághoz értő szakembereket. A szakma képviselőivel való folyamatos kapcsolattartás, az általuk megfogalmazott pozitív és kritikus visszajelzésekre való odafigyelés programunk megvalósíthatóságának az alapja.

21. századi magyar agrárium: a hatékony gazdálkodás alapjainak megteremtése

A Momentum stratégiai ágazatként tekint az agráriumra, úgy gondoljuk, hogy egy versenyképes agrárium a nemzetgazdaság szerves részét képezi. A Momentumban hisszük, hogy a hatékony termelés alapját a 21. századi technológia meghonosítása, és az ennek valós gazdaságossági előnyt biztosító optimális birtokméret adja. Nem a birtokméretre, nem a gazdálkodási formára, nem a földtulajdonra, hanem az okszerű földhasználatra, a termelés hatékonyságára és a magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképességére helyezi a hangsúlyt. Ezért fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük a gazdák integrációját, és hozzásegítsük őket a valós piaci előnyt nyújtó, ám magas beruházási költséggel rendelkező technológiákhoz. A termelés köreiről, a precíziós termelés támogatásáról és a versenyképes földhasználatot támogató földtörvényről, a versenyképes állattartásról és az intenzív kultúrák támogatásáról bővebben olvashattok a programunkban.

Hajdú-Bihar megye

Hajdú-Bihar megye természeti adottságai révén a térségben kiemelt szerepet tölt be az agrártermelés. Ezért találkoztunk a helyi mezőgazdasági vállalkozások képviselőivel, és mentünk el üzemlátogatásokra.

Láttunk tekintélyes nagyüzemet, mely iskolapéldája a Momentum agrár-programjában megfogalmazott termelési intenzitásnak és ágazati integrációnak.

A növénytermesztés mellett több ezer tehén és nőivarú szaporulatának tartásával foglalkozó cég az itt keletkező tejet a helyi feldolgozóipar felé értékesíti. A telepen keletkező biogáz energetikai célú felhasználására is törekednek, amivel a komplexum épületeinek fűtési és villamossági szükségleteit maradéktalanul ellátják.

Miután társas vállalkozásról van szó, a földtörvény negatívan diszkriminálja őket. Ezt a törvényt mindenképp módosítanánk, e tapasztalat alapján is olyan földtörvényt kívánunk, mely azon gazdáknak és cégeknek kedvez, akik a leghatékonyabb művelésre és termelésre képesek.

Tolna megye

Tolnai tapasztalataink szerint a családi kézben lévő kisebb gazdaságok számára sem kedvező az aktuális földtörvény.

A kisebb üzemméret előnyt jelenthet az olyan intenzív kultúrák termesztésénél, ahol aktívabb emberi jelenlétre van szükség. Az uniós támogatások sikeres technológiai fejlesztéseket eredményeztek az elmúlt években, ugyanakkor a kisgazdaságok számára továbbra is hiányoznak az élelmiszeripari beszállítási és export lehetőségek.

A kis termelők megsegítését szolgálná a Momentum által javasolt „Termelés körei” ágazati integráció, ill. az „Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer” kiépítése.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kormányzat által is alkalmazott kisüzem-nagyüzem szembeállítás hamis. A valódi feladat a termelési intenzitás fokozása, mely Magyarországon a kertészet, a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekre szervesen ráépülő feldolgozóipar együttes kihívása. A Momentum továbbra is ezt képviseli programjában.

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel, konkrét javaslattal keressetek bennünket az [email protected] e-mail címen!

Gondolkodjunk együtt a sikeres magyar mezőgazdaság megteremtésért!

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest