Érettségi korona idején

Szerző: | ápr 4, 2020 | Blog

Az idei érettségi semmiképp sem lesz szokványos, hiszen az érettségiző diákok már két hete otthonról tanulnak, szemben az ilyenkor megszokott intenzív iskolai ismétlésekkel. A digitális korban ez nem feltétlenül probléma. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy az érettségi általában is hatalmas teher a diákoknak, életük eddigi legnagyobb megmérettetése. A mostani bizonytalanság ehhez hozzáadódva még nagyobb terhet jelent. Ezért nem megfelelő az a kijárási korlátozások idején nyilvánvalóan álságos kormányzati kommunikáció, ami arról szól, hogy a szokott rendben meg lesz tartva az érettségi. Sőt, a szokott rendben megtartott érettségi a szükségesnél nagyságrendileg nagyobb kockázatot jelent a mostani járvány idején. De legyen elég ennyi a kritikából; lássuk, hogy mit tenne a Momentum, ha mi lennénk kormányon, azaz mit javaslunk a mostani oktatási vezetésnek. Négy témakörben gyűjtöttük össze javaslatainkat. Ennek a cikknek megtekinthető egy részletes, tízperces videós változata a Vlogaritmusban (oktatási vlogunkban).

1. Őszinteség

Becsüljük meg a diákokat: ismerje be a Kormány, hogy nincs felkészülve a helyzetre!

Senki sem volt még ilyen helyzetben, és ezt a diákok is nagyon jól látják. Ha másból nem is, abból biztosan, hogy egyik napról a másikra otthonról kell, hogy tanuljanak. Ezért nagyon nem helyénvaló, ha a kormányszóvivő a heti a kormányinfón azt mondja (a kijárási korlátozások bevezetése előtt két nappal), hogy „jelenleg nem látunk olyan tényezőt, ami akadályozná azt, hogy meg tudjuk tartani egyébként rendesen az érettségit”. Ahogy a koronavírusos betegekkel kapcsolatos titkolózás is bizonytalansághoz vezet, úgy itt is a ködösítés okozza a legtöbb bajt.

Ki kéne állni, és azt mondani: „Kedves diákok, nem tudjuk, hogy mi lesz. Csak azt tudjuk, és ezt ti is látjátok, az egész világon nagy a baj. A szokott rendben nyilván nem fog lezajlani az érettségi, nem fogunk órákra egy terembe ültetni 20-30 embert napokon keresztül. Nem fogunk százezer embert arra kérni, hogy egy hétig minden nap utazzanak el otthonról a középiskolájukba. Gondolkodunk a megoldásokon, és ha biztonságos megoldást találunk, akkor megtartjuk májusban az érettségiket, hiszen mindenkinek ez az érdeke. De most a legfontosabb a járvány elleni küzdelem. Az előrehozott érettségik ezért most semmiképpen sem lesznek megtartva májusban, de amint az élet visszaáll a normális kerékvágásba, külön lehetőséget kap erre is mindenki.”

Egy érettségi előtt álló diákban bízunk kell annyira, hogy megérti a jelenlegi helyzetet és az egészségügyi kockázatokat, amiket a kb. százezer érettségiző utazása és összezárása okoz. Természetesen megértőnek is kell lennünk velük, jelezve, hogy az állam látja a problémáikat, és bár most az első az egészségügy, nem feledkezik meg róluk. (Az ezzel kapcsolatos javaslatokat a következő pontban írom le.)

Őszintének kéne lenni a tanárokkal is, mert őket is nyomasztja a bizonytalanság. Egyrészt őket kérdezik a diákok, hogy mi fog történni, másrészt (normál esetben) ilyenkor már nagyban zajlik az érettségire való készülés és az azzal kapcsolatos szervezés. Bármit is állítson Maruzsa Zoltán államtitkár, a tanárok jelenleg leterheltebbek a szokásosnál. Ezért nekik is extra stresszforrás az érettségivel kapcsolatos titkolózás, az, hogy különböző, egymásnak ellentmondó pletykákat hallanak. (Akinek vannak érettségiző diák vagy tanár ismerősei, kérdezzen rá, hogy mit tudnak az érettségiről, és vesse össze a válaszokat: meg fog lepődni, hogy milyen ellentétes információk terjednek.)

Abban is őszintének kéne lenni, hogy milyen megoldások kerülnek szóba. El lehetne mondani, hogy egészségügyi és oktatási szakértőket vontunk be a helyzet megoldásába. Ezt persze meg is kell tenni. Ideje a Magyar Orvosi Kamarát partnernek tekinteni például ebben a kérdésben is. Mondja el a Kormány, hogy mindenkivel egyeztet, akire szükség lehet az érettségi lebonyolításához. De ne csak mondja, hanem tegyen is így. (A lehetőségekről a 3. pontban írunk.)

2. Rugalmasság

Nyugtassa meg a Kormány a diákokat, hogy rugalmasan kezelik a helyzetet! A hazai továbbtanulásban senkit ne érjen hátrány a különleges helyzet miatt, a külföldi továbbtanulók esetében akik jelentős számban vannak ma már itthon pedig minimalizálni kell a károkat, ha az adott ország oktatási rendszere nem hoz hasonlóan rugalmas intézkedéseket a járvány miatt.

Az államnak most meg kell nyugtatnia a diákokat, kimutatva, hogy együtt érez velük. Ki kell fejeznie, hogy tudja, hogy mennyit számít az utolsó egy hónap érettségi előtt. Arra is figyelniük kell, hogy nem mindenki van abban a helyzetben, hogy ugyanúgy felkészüljön a digitális munkarendben, mint normális körülmények között. Ezt a szavakon túl leginkább úgy teheti meg, ha konkrét intézkedéseket hoz, amik ezt a rugalmasságot mutatják.

Az emelt szintű érettségire való felkészülésben különösen sokat számíthatnak az elmaradó órák, különösen azoknál akik csak az iskolai oktatás keretében, különtanár nélkül készülnek fel, és a digitális oktatásra nem sikerült megfelelően az átállás. Ezért amennyiben nem maradnak el egységesen az érettségik, az emelt szintű érettségiket külön érdemes kezelni.

Emelt szintű érettségivel kapcsolatosan ezért a következőket javasoljuk:

 • Tegye lehetővé a kormány április folyamán a szintváltást.

 • Azok a diákok, akik nem vállalják most az emelt szintű érettségit, de középszinten szerzett pontjaik alapján felvételt nyernének egy felsőoktatási intézménybe (ahol csak az idei megváltozott jogszabályok miatt lett kötelező az emelt szintű érettségi a felvételihez), kapjanak haladékot, pótolhassák az emelt szintű érettségit a járvány vége után, ha vállalják, hogy középszintű pontjaik alapján vesznek részt a felvételi eljárásban. Azokon a szakokon, ahol a kötelező emelt szint eltörlésre kerül, természetesen kapják meg az emelt szintű érettségiért járó többletpontot azok, akik így is az emelt szintű érettségit választják, a középszintű érettségizőkkel szemben. Leegyszerűsítve: a tavalyi szabályok szerint folyjon a felvételi eljárás, leszámítva azt, hogy aki a járvány utáni érettségi időszakban sem szerez emelt szintű vizsgát, az kerüljön csak szankcionálásra. (Pl. ne kezdhesse meg a vizsgaidőszakot.)
 • Az őszi vizsgaidőszakban minden most érettségiző ingyenesen tehessen javító és szintemelő vizsgát, akik idén előrehozott érettségire jelentkeztek.

 • Legyen egy emelt szintű érettségi vizsgaidőszak az élet normális mederbe visszaállása után másfél hónappal, ahol az emelt szintű érettségi halasztását választók ingyenesen érettségizhetnek. (Ennyi idő esett ki a végzősöknek a normál tanításból.) 
 • Szervezzen az állam ingyenes emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamokat a kiesett oktatás pótlására azoknak, akik a digitális munkarendben nem tudtak felkészülni.

Az érettségi egyik legfontosabb célja a felsőoktatási felvételi. Ezért az érettségik mellett a felvételi kapcsán is rugalmasnak kell lennie az államnak.

A felvételivel kapcsolatosan a következő intézkedésekkel lehetne biztonságosabbá és nyugodtabbá tenni a következő időszakot:

 • A pótfelvételit kezeljék rugalmasan: ha szeptemberig lebonyolíthatóak az előbb említett érettségik, akkor akár addig is tolják ki őket.

 • A felsőoktatási első évfolyamok indulását igazítsák az érettségi lebonyolításához.

 • A külföldön továbbtanulók igényelhessenek „ideiglenes” érettségi bizonyítványt a jegyeik alapján, amennyiben az érettségik lebonyolítása csúszik a megszokotthoz képest. 
 • Induljanak el az EU tagállamai közötti egyeztetések a továbbtanulással kapcsolatosan, ha nem tudják a szokott időben megtartani magyarországi érettségit.

Az előrehozott érettségik bár kényelmesebbé tehetik a diákok mindennapjait, de nem járnak ezen felül konkrét előnnyel, az egészségügyi kockázat pedig a legbiztonságosabb rendszerben is jelen van, még ha minimálisan is.

Az előrehozott érettségikkel kapcsolatos javaslataink:

 • Az előrehozott érettségikről mondja ki azonnal az állam, hogy az egészségügyi kockázatok miatt elhalasztásra kerülnek. 
 • Az emelt szintű érettségikhez hasonlóan a járvány után külön vizsgaidőszakban ingyenesen lehessen pótolni őket.

3. Alternatívák megvizsgálása

Mérjük fel a helyzetet és vizsgáljuk meg a lehetőségeket! Az egészségnek fontosabb szempontnak kell lennie az érettséginél. Ezért, amennyiben az egészségügyi szakemberek arra jutnak, hogy egy megoldás nem biztonságos, akkor az előző pontban írt enyhítő intézkedések mellett el kell halasztani az érettségit! Ekkor az előző pontban említett intézkedések kiterjeszthetőek az összes érettségire, nem csak az előrehozottakra és a lemondott emelt szintűekre.

Ha arra jutnak a szakértők, hogy meg lehet szervezni az érettségit a szokott időben, akkor elsősorban az egészségügyi szakértőkre támaszkodjunk a szervezés során. Abban már most egyetért szinte minden egészségügyi szakértő, hogy az idősek és krónikus betegek veszélyeztettebbek, illetve az érintkezéseket minimalizálni kell. Oktatási szakértők bevonásával keressünk olyan alternatív megoldásokat, amik ezen feltételek mellett biztonságosabbá teszik az érettségi lebonyolítását.

A Momentum a következő alternatívák megvizsgálását javasolja:

 • Minden diák érettségizzen olyan helyszínen, ahová el tud jutni tömegközlekedés nélkül! Ne tegyük ki felesleges veszélynek a diákokat, saját iskolájuk helyett a legközelebbi vizsgahelyszínre kerüljön mindenki beosztásra. A kormány az önkormányzatok bevonásával biztosítsa, hogy minden diák gyalogosan eljuthasson az érettségi helyszínére, olyan településeken is megszervezve az érettségit, ahol nincs középiskola. Ott ahol ez nem lehetséges, szervezze meg azoknak az utaztatását, akik nem tudnak az otthonukból gyalogosan eljutni az érettségi helyszínére. Azok a közalkalmazottak, akik nem idősek vagy krónikus betegek, és jelenleg fizetést kapnak, de nem tudják felvenni a munkát, bevonhatóak a felügyeletbe. Ha ők nem elégségesek, akkor ezzel legalább alkalmi munkát lehet adni számos friss munkanélkülinek.

 • Mind a diákoknak, mind a felügyelőknek biztosítsunk védőfelszerelést, legalább FFP2-es maszkokat szerezzen be ehhez a kormány.

 • A diákokat úgy helyezzék el termekben, hogy a szakértők által javasolt távolságban el tudjanak helyezkedni.

 • Vizsgálják meg tantárgyanként, hogy van-e olyan vizsgarész, amely online is kitölthető, anélkül, hogy az érettségi funkciója csorbulna. 
 • Vizsgáljuk meg tantárgyanként a szóbeli érettségik helyzetét! A járvány várhatóan júniusban tetőzik; jelenlegi tudásunk szerint ekkor már a korábbinál nagyobb kockázatot fog jelenteni a társas érintkezés. Készüljenek forgatókönyvek a szóbeli érettségi eltörlésére, opiconálissá tételére és online lebonyolítására!

+1. Tanuljunk a nemzetközi példákból

Nézzük meg, mit csinálnak máshol, kezdjünk erről akár EU-s szintű tapasztalatcsere-akciókat! Mivel világjárványról van szó, és a legtöbb országban van érettségi vagy ahhoz hasonló záróvizsga, vagy más felsőoktatási felvételi, ezért a problémával nem egyedül állunk szemben. A britek például már hoztak döntéseket az ügyben. Tanuljunk a többiek hibáiból, és vegyük át jó gyakorlataikat!

Dukán András Ferenc, a Momentum oktatáspolitikusa, a Momentum Oktatás-, Kultúr- és Ifjúságpolitikai Tagozatának vezetője

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest