Budapesti vagyok, a Momentumra szavazok

Szerző: | febr 12, 2018 | Blog

Szvorény Kristóf, budapesti lakos összeszedte az érveit, hogy miért a Momentumra szavaz majd április 8-án. Kristóf végiggondolta, hogy mit jelent neki Budapest, elolvasta a programunkat, majd billentyűt ragadott.

Szerencsés vagyok. Szerencsésnek mondhatom magam, mert mind a családom, mind a barátaim rendkívül megértő és támogató környezetet biztosítanak számomra. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az ország fővárosában születtem, itt tanultam, teszem ezt most is, itt élek, látszólag rengeteg lehetőség áll előttem. Épp ezért vagyok különösen csalódott, hogy lényegében nem telik el úgy egyetlen nap sem, hogy a regnáló kormány ne csorbítsa a jogállamiságot, ne uszítson újabb és újabb ellenségképek ellen, ne keserítse meg folyton-folyvást hétköznapjainkat. Sosem volt a terveim között, hogy külföldön tanuljak, pláne nem az, hogy külföldön éljek huzamosabb ideig.

Budapest számomra magában foglal mindent, amire szükségem van.

A fővárost érintő problémákról viszont én magam is hosszú listát tudnék készíteni. Az ezekkel kapcsolatos kérdésekre a kormánypolitikusoktól és a hozzájuk közel álló sajtótermékekből legtöbbször kitérő válaszok érkeznek, modern megoldási javaslatok azonban ennél jóval kevesebbszer. Néhány gyakran felmerülő problémán keresztül szeretném érzékeltetni, hogy ezekben az esetekben milyen nehézségek merülnek fel és a Momentum milyen megoldást kínál rájuk.

Adódik tehát a kérdés: mit is kínálhat egy hozzám hasonló budapesti (csepeli!) lakosnak a Momentum? Milyen az élet a Momentum Budapestjén?

1. Lakásbérlet

Bár a lakhatással kapcsolatban nem egy probléma merül fel, a leggyakrabban mégis a túl magas lakásárakat és bérleti díjakat szokták említeni. Saját korosztályomon túl azt gondolom még sokan érezhették, érezhetik most is, hogy az utóbbi években a fővárosban rendkívüli mértékben megnőttek a lakhatással járó költségek. Ez roppant módon megterheli az emberek pénztárcáját, valamint nehezíti a megélhetést, amin változtatnunk kell.

A Momentum a diákok számára több kollégiumi férőhelyet biztosít és az állami normatívát is megemeli.

Átalakítjuk továbbá a lakbér-cafeteria rendszert, ezzel rugalmasabb lakhatási lehetőségeket nyújtunk és elősegítjük a mobilitást. Az albérlők biztonsága érdekében hosszabb ideig tartó bérlés esetén hosszabb felmondási időt biztosítanánk, ezzel a bérbeadóknak is több ideje lenne megtalálni az új bérlőt.

2. Lakásfenntartás 

Továbbra is a lakhatásnál maradva elmondható, hogy a lakások fenntartása is nagy nyomást helyez a családokra. Ez pedig sok esetben a nem megfelelő szigetelésből, a nem hatékony energiafelhasználásból fakad. Megoldásképp növelnénk a lakossági energiahatékonysági beruházásokat. A programban résztvevők felújíthatják ingatlanjaikat, az energiamegtakarítás miatt pedig hosszú távon is jól járnak.

3. Élhető környezet

Közösségek kialakítását, a lakosok együttműködését egészen alacsony szintről is el lehet kezdeni. Nagyvárosi környezetben sokszor nem fordítunk figyelmet ezeknek a kapcsolatoknak az ápolására, pedig komfortérzetünkre komoly hatással lehet ez a fajta kötődés is. A helyi igényeknek és ötleteknek megfelelően, a lakosságot aktívan bevonva szeretnénk létrehozni több közösségi programot, kialakítanánk több zöldterületet, hogy ezáltal is közelebb jussunk egy modernebb fővároshoz, valamint jobb életszínvonalhoz.

4. Egyetemváros

A felsőoktatás egy meghatározó eleme a fővárosnak.

Itt számos egyetemen tanulhatnak hazai és külföldi diákok, ezzel gyarapítva legfontosabb erőforrásunkat, a következő generáció tudását. Ennek egyik feltétele azonban az, hogy ezek az intézmények ne legyenek kiszolgáltatottak az államnak. Az utóbbi években sajnos meglehetősen sokat csorbult az oktatási intézmények autonómiája. Ahhoz, hogy egyetemeink és főiskoláink visszakaphassák az oktatási, kutatási és szervezeti önállóságot, ki kell alakítanunk egy több lábon álló finanszírozási struktúrát, valamint megfelelő tervezés és folyamatos felülvizsgálat mellett javítanunk kell az intézmények hatékonyságát. Ne feledjük, egy modern oktatási rendszer hazánk felemelkedésének alapja, a tudás közös értékünk!

Hisszük, hogy a Momentum Magyarországa egyszerre egy fejlődő ország, egy tudásalapú ország, egy működő ország, egy fenntartható ország, egy lehetőségekkel teli ország, egy egészséges ország, egy törődő ország, egy családbarát ország, egy szabad ország, egy sokszínű ország, egy összetartó nemzet, egy európai ország. Egy olyan ország, ahonnan nem kell elmenni, ahova érdemes hazajönni!

Tavasszal én biztosan a Momentumra szavazok!

Szvorény Kristóf

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest