Az oktatásról nem gondolkozhatunk rövid távon

Szerző: | jan 9, 2021 | Blog

Boros Tamás írt egy cikket a Forbes magazinnak, amiben az oktatás jelenlegi helyzetét elemzi, illetve azt a kérdést feszegeti, hogy Magyarország fejlődésének kulcsa a következő 10 évben az oktatás lesz. A szerző az Egyensúly Intézet igazgatója, a Magyarország 2030 kiadvány társszerzője Filippov Gábor mellett. Boros Tamás írása azt tárgyalja, hogy az oktatással kapcsolatban Magyarországnak hosszú távú tervekre van szüksége, hosszú távon érdemes gondolkodni. Nehéz ezt megtenni egy olyan környezetben, ahol az üzleti és a politikai életben is a rövid távú nyereségek fontosabbak a hosszú távú előnyöknél. Ezt a szemléletet nevezi a cikk short termism-nek.

Boros Tamás írása azt tárgyalja, hogy az oktatással kapcsolatban Magyarországnak hosszú távú tervekre van szüksége, hosszú távon érdemes gondolkodni. Nehéz ezt megtenni egy olyan környezetben, ahol az üzleti és a politikai életben is a rövid távú nyereségek fontosabbak a hosszú távú előnyöknél. Ezt a szemléletet nevezi a cikk short termism-nek.

Boros szerint ez a rövid távú szemléletmód, illetve az oktatás jelenlegi állapota sem engedi meg azt, hogy a közoktatás megfelelő szerepet töltsön be a társadalomban, és az előrelépés útja lehessen: a jelenlegi rendszer a társadalmi különbségeket még jobban bebetonozza, nagyon kicsi esélye van a szegény körülmények közül érkezőknek, hogy ugyanazokkal a lehetőségekkel élni tudjanak, mint jómódúbb társaik. Így viszont a rövid távú szemlélet az országunk felemelkedésének is gátat szab: rögzíti a helyünket a középszerűségben.

A következőkben röviden bemutatjuk a Momentum oktatási programját, amelyről úgy gondoljuk, hogy szakít a magyar oktatási rendszer rövid távú gondolkodásával, és megoldást nyújt a felvetett problémákra.

A Momentumban az az álláspontunk, hogy az oktatásban teljes átalakításra, új szemléletre van szükség. Mind a technikai környezetben (intézményrendszer, finanszírozás), mind módszertani szinten komoly változtatások kellenek. Ez a fajta reform viszont időigényes, hiszen átszövi az egész oktatási folyamatot a bölcsődétől a felsőoktatásig, a pedagógusképzéstől a pedagógusok nyugdíjazásáig. Ráadásul ezt a folyamatot nem lehet gyorsan, az oktatásban közvetlenül érintettek (diákok, pedagógusok, szülők) és az egész társadalom aktív bevonása nélkül sikeresen véghez vinni.

A Momentum nem összeszerelő üzemet szeretne az országból, hanem olyan helyet, ahol az emberek rugalmasan, magas megbecsüléssel rendelkező állásokat tudnak betölteni. Olyan helyet, ahol ha megszűnik egy munkahely, akkor a váltás nem fog tömegeknek problémát okozni. Olyan helyet, ahol a legszegényebbek is részt vehetnek magas szintű oktatásban, így képesek lesznek előre jutni.

A PISA felmérés időről időre rávilágít arra, hogy a magyar diákok nem probléma-megoldók, az oktatási rendszer nem a készségeiket fejleszti, hanem hatalmas lexikális tudással rendelkeznek, amit nehezen alkalmaznak konkrét problémák megoldására. A változó világunkban – ahol egyik napról a másikra még a digitális oktatást is be kell vezetni -, nagyon fontos, hogy tudjunk alkalmazkodni az új helyzetekhez és abból a legtöbbet tudjuk kihozni. Ezért a Momentum oktatási programjában is a lexikális tudás szigorú átadása és számonkérése helyett a készségek, képességek elsajátításán van a hangsúly.

Fontosnak gondoljuk, hogy az a tanuló, aki a programunkban meghatározott alapelvek alapján kidolgozott oktatási rendszerben végzi az iskoláit, a nagybetűs élethez szükséges kompetenciákat már az iskolaévek alatt elsajátítsa.

A járványhelyzet is megmutatta, hogy mekkora bajban lehetnek azok, akik nem jártasak a digitális megoldásokban, a digitális eszközök használatában. Az élet számos területén hasznosnak bizonyulnak ezek az eszközök: manapság a kommunikációs csatornák többsége online csatorna, illetve a hírek, információk forrása is az online tér. Emellett a munkaltatók is egyre inkább igénylik, hogy a munkavállalók megfelelően tudják használni az újabb és újabb számítógépes programokat.

A fentiek mellett a XXI. században egyre erőteljesebb igény a pénzügyi tudatosság növelése. A saját személyes pénzügyeinkben való eligazodás, a megfelelő döntések meghozatala végső soron az állam érdekeit is szolgálják, hiszen kevesebb ember fog eladósodni, fizetni fogják a számláikat, nem fogja annyi ember igénybe venni a segélyeket sem. Egyéni szinten pedig kisebb eséllyel kerülnek az emberek a pénzügyi csőd szélére, ha tisztában vannak a pénzügyi döntéseik következményeivel.

Vitakultúra és együttműködés: ez az út vezet az aktív és felelős állampolgárság felé.Az ideológiák mentén szétszabdalt országunkban fontos, hogy meginduljon a párbeszéd az emberek között, és kulturált formában ki tudják fejezni a véleményüket egy-egy kérdésről. Az ideológiai különbözőségek nem szabhatnak gátat az ügyek mentén való együttműködésnek sem: ha egy adott kérdésben hasonló a cél, akkor a különböző véleménnyel rendelkező emberek miért ne működhetnének együtt?

Az álhírek világában, ahol rengeteg információt kell feldolgoznunk rövid idő alatt, fontos, hogy ezeket minél kritikusabban kezeljük. Az iskolai foglalkozásokon hangsúlyosabbá kell válnia ennek a megközelítésnek: több kreatívan feldolgozható, kritikai gondolkodást fejlesztő tevékenységre van szükség.

Magyarország Európa közepén helyezkedik el, különböző kultúrájú, különböző nyelveket beszélő népcsoportok vesznek minket körül. A világban való eligazodáshoz, boldoguláshoz így rendkívül fontos szerepet tölt be az idegen nyelvek elsajátítása. Már most a munkakörök tetemes részéhez elvárt az angol nyelvtudás, de ez a jövőben még inkább elengedhetetlen lesz: az EU részeként könnyen tudunk világot látni, könnyen tudunk megismerkedni más nemzetekkel, de ehhez meg kell tudnunk értenünk őket, és meg kell értetnünk magunkat.

A minap fogadta el az EU a klímavédelmi tervét. Ennek megértéséhez, a zöld ügyek iránt elkötelezett, tudatos polgárok aktív részvételéhez szükséges, hogy ez a témakör és szemléletmód megjelenjen az iskolában is és így egy zöldebb, fenntarthatóbb Magyarországot és Európát hozzunk létre.

A fentiek eléréséhez a Momentum több újítást vezetne be már a pedagógusképzéstől kezdve egészen az intézmények önrendelkezéséig.

A pedagógusképzés során minél inkább arra kell törekedni, hogy a hallgatók újfajta, modern szemléletet kapjanak, minél több eszköz álljon rendelkezésükre legyen szó akár modern pedagógiai módszerekről, akár a problémák kezeléséről. 

Hiszünk abban, hogy aki a pedagógus hivatást választotta, és hosszú idő óta elkötelezett mellette, az nagyon is ért a szakmájához, képes irányítani a pedagógiai folyamatot, így nem kell szigorúan előírni számára, hogy mit és hogyan adjon át a tanulóknak. Az eddigi lexikális előírt tantervek helyett csak egy magtantervet alkalmaznánk, ami a kimeneti követelményeket rögzíti, de azon belül már szabad kezet adnánk az iskoláknak , hogy meghatározzák saját helyi tanterveiket.

A Momentum oktatási rendszerében fontosnak tartjuk, hogy a kitűnő oktatás mindenki számára elérhetővé váljon. Visszaadnánk az iskolákat azoknak, akik a legjobban ismerik azt, a helyi közösségeknek. Ők látják a legjobban, hogy az adott közösség, az adott iskola fejlődéséhez mire van szükség. A magas színvonalú munkához  pedig az államnak megfelelő forrásokat kell biztosítania.

A Momentum programjában az esélyegyenlőséget is szeretnénk megteremteni: a legalacsonyabb szinten érdemes kezdeni. Már az általános iskolák is magas színvonalon kell működjenek, hogy az egyén fejlődését megfelelő mértékben tudják támogatni. Ez azonban nem ér véget az általános, illetve középfokú oktatással: szeretnénk, ha a diplomát is minél többen meg tudnák szerezni. Az első tanévet ingyenessé tennénk mindenki számára, majd az ösztöndíjrendszer szélesítésével a legjobban tanulók, illetve szociális alapon a rászorulók támogatást kaphatnának a diplomájuk befejezéséig.

Látható, hogy az oktatási rendszer megjavítása nem egyik percről a másikra fog megtörténni, hiszen a fenti változtatásokba csak akkor érdemes belekezdeni, ha hosszú távú megújulás a cél. A Momentum szeretné, hogy kiemelt prioritást kapjon  az oktatás Magyarországon: az itt élők számára elérhető és korszerű alternatívát nyújtsanak az állami intézmények is.

Ezért fogunk küzdeni a következő években/évtizedekben, és ha lassan is, de szeretnénk arra az útra lépni, hogy Magyarországon a versenyképes tudás legyen a legnagyobb érték!

Az eredeti Forbes írás itt található.

Magyarország 2030 oktatási összefoglalója itt érhető el.

Momentum 2018-as választásokra írt oktatási programja:

Jakubek Renáta
A szerző középiskolai közgazdász tanár, a Momentum Mozgalom Oktatás-, Kultúr- és Ifjúságpolitikai Tagozatának tagja.

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest