Minority SafePack: Az Európai Parlament holnap fogadja a kezdeményezés képviselőit

Szerző: | okt 13, 2020 | Blog

Október 15-én, csütörtökön fogja az Európai Parlament meghallgatni a Minority SafePack aláírásgyűjtés kezdeményezőit. Jelenleg az Európai Unió nem fordít aktív figyelmet az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmére. Ez most változhat. A Momentum a kezdeményezőket támogatva azon dolgozik, hogy a sikeres aláírásgyűjtés eredményeként EU-s kisebbségvédelmi jogszabályok jöjjenek létre.

Litván-lengyel kétnyelvű utcanévtábla Vilniusban, Litvániában. A táblát 2016-ban avatta fel Vilnius akkori polgármestere, gesztusként a város lakosságának 16,5%-át adó lengyel közösség felé. A lengyel-litván kétnyelvű feliratok hiánya visszatérő viták forrása. Forrás: Lithuanian Tribune. Fotó: DELFI / Orestas Gurevičius.

Az európai polgári kezdeményezések során a polgári kezdeményezések szervezőit meg kell hallgatnia az EU intézményeinek, akik az alábbi feltételeket teljesítik:

  • legalább egymillió támogató aláírás összegyűjtése az EU-ban, és
  • az aláírások legalább hét tagállamban átlépik a népességarányos küszöböt.

Ilyen esetekben az Európai Bizottságnak kell döntenie arról, hogy indít-e EU-s szintű jogalkotást a sikeres kezdeményezés javaslatai alapján.

A FUEN, vagyis az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója által szervezett kampány 2017 és 2018 között összegyűjtött 1,12 millió aláírást a Minority SafePack támogatására, és tizenegy EU-tagállamban lépte át az aláírások száma a minimum küszöböt. A kárpát-medencei magyar aláírások mellett sok aláírás érkezett baszkoktól, katalánoktól, dél-tiroli németektől, bulgáriai törököktől vagy a litvániai lengyelektől is. Önmagukban a magyar aláírások nem lettek volna elegek, nemzetközi összefogás volt szükséges a sikerhez.

A szervezők idén februárban egyeztettek az Európai Bizottságot képviselő Věra Jourová alelnökkel és az európai kultúrpolitikáért is felelős Mariya Gabriel biztossal. A tavaszra tervezett európai parlamenti (EP) meghallgatás a járványhelyzet miatt eltolódott: végül október 15-én, online formában fog megvalósulni.

A csütörtöki EP-meghallgatás fontos lesz abból a szempontból, hogy sikerül-e EP-s plenáris vitát szervezni a kérdésről. Emellett hatással lehet arra is, hogy az EP a későbbiekben külön határozatban támogatja-e majd a kezdeményezést. Ha az EP elfogad egy támogató határozatot, akkor nagy nyomás lesz a Bizottságon, hogy a jogalkotás kezdeményezése mellett döntsön.

A nyelvi és nemzeti kisebbségek EU-s védelmének hiánya

Az Európai Uniónak alapértéke a kisebbségekhez tartozók jogainak tisztelete, és célja Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének védelme. Ennek ellenére jelenleg az EU jogszabályai és támogatáspolitikái nem terjednek ki az őshonos nyelvi és nemzeti kisebbségek jogainak védelmére, kultúrájuk fennmaradásának támogatására.

Erős a kontraszt azok között a kisebbségpolitikai elvárások között, amiket az EU-intézmények támasztanak az EU-csatlakozás előtt és a csatlakozás után. Az EU-csatlakozás előtt a tagjelölt államokra az Európai Unió kemény nyomást helyezett és helyez ma is, hogy bővítsék az országukban a kisebbségi jogokat, javítsák a kisebbségek helyzetét. Ennek is köszönhető, hogy a felvidéki és az erdélyi magyarok, a litvániai lengyelek vagy a balti oroszok helyzete sokkal jobb ma, mint a 90-es években volt.

Ugyanakkor az EU-tagság elnyerése után megszűnt a többnemzetű országokban az EU-s nyomás, ami kisebbségpolitikáik javítását célozta. Emiatt több helyen is szomorú visszalépések történtek. Ilyen visszalépés volt például a 2009-es szlovákiai nyelvtörvény, vagy Litvánia 2011-es új oktatási törvénye, ami a lengyel nyelvű oktatás visszaszorításával fenyegetett.

A nyelvi egyenlőség hiánya vagy a diszkrimináció más formái több keleti és nyugati EU-tagállamban ma is megnehezítik a kisebbségekhez tartozók életét. Védelem hiányában pedig számos európai nemzeti és nyelvi kisebbséget fenyeget a teljes eltűnés veszélye. Pedig ahogy az az alábbi térképen is látható, Európa országaiban mai napig jelentős a kulturális és nyelvi sokszínűség. Ez egy megvédendő európai érték.

Európa nyelvi térképe. Számottevő a sokszínűség az országokon belül még ma, másfél-, két évszázad egységesítő politikái után is. Forrás: Reddit, szerző: u/slopeclimber év: 2017, link.

Egyenlőséget és egyenlő bánásmódot

A Minority SafePack lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek kérdése végre hasonló figyelmet kapjon az EU-ban, mint a roma, a bevándorló hátterű és az LMBTQI kisebbségek helyzete. Nem szabad, hogy az Európai Unió engedjen az országuk kulturális homogenizálására, az őshonos kisebbségeik beolvadására törekvő soviniszta nyomásnak. Az állampolgári egyenlőségnek és az egyenlő bánásmódnak Európa liberális demokráciáiban alapvetőnek kell lennie.

Azok a tagállamok, amik a többségi állampolgáraik számára anyanyelvükön elérhetővé teszik az állami szolgáltatásokat, de nem biztosítják, hogy a nyelvi kisebbségekhez tartozó állampolgárok is hasonló módon, az anyanyelvükön érhessék el azokat, azok diszkriminálják a kisebbségi állampolgáraikat és privilegizálják a többségieket.

Hasonló a helyzet azokkal a tagállamokkal is, amik egyenlőtlenül osztják el a kulturális támogatásokat. Egy-egy tagállam hajlamos “elfeledkezni” a kisebbségi régiókról, amikor a fejlesztési forrásokat osztják el. Ezek szintén az igazságtalan és hátrányos megkülönböztetés példái.

Az Európai Unió a jelenlegi hatáskörei között nem tudja elérni, hogy minden tagállamban biztosítva legyen a nyelvi és nemzeti kisebbségekhez tartozók egyenlősége, egyenlő bánásmódja, mert nagyon korlátozottak a hatáskörei olyan területeken, mint az oktatás- vagy a kultúrpolitika. Ezek alapvető szakpolitikák ezen kisebbségek számára.

Ugyanakkor korántsem mindegy, hogy az EU mit üzen a kérdésben. Ha az európai jó példák, mint például Olaszország vagy Finnország kisebbségpolitikái alapján megfogalmaz ajánlásokat a tagállamok számára, azzal jelentős mértékben hozzájárulhat ezen kisebbségek helyzetének javulásához. Ugyanígy segíthet, ha ezeknek az ajánlásoknak hitelességet ad azzal, hogy aktívan törekszik nemzeti és nyelvi kisebbségeknek a védelmére minden saját hatásköre adta lehetőséggel.

A Momentum ezért a továbbiakban is támogatja a Minority SafePack-et, és kiáll a kezdeményezés mellett az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Emellett európai szövetségeseinket és partnereinket is  a kezdeményezés támogatására fogjuk felkérni.

Momentum Mozgalom Magyarságpolitikai munkacsoportja

Ez AZ a Budapest