A SokadX véleményezte az EU idősödésről szóló zöld könyvét

Az Európai Bizottság rendszeresen tesz közzé úgynevezett zöld könyveket, amelyek célja, hogy közös gondolkodást, konzultációt kezdeményezzenek egy meghatározott témakörben. Ezeket az anyagokat az érintett felek véleményezhetik, javaslatokat tehetnek, az Európai Bizottság pedig a jogalkotás során ezeket figyelembe veszi. Az egyik legutóbbi ilyen zöld könyv az idősek helyzetével foglalkozik, fókuszában a generációk közötti szolidaritás és felelősség előmozdítása áll.

A SokadX, a Momentum idősügyi tagozata, a Nyugdíjas Parlament elnökével, Karácsony Mihállyal együtt véleményezte a zöld könyvet, majd javaslatcsomagot el is küldte az Európai Bizottságnak.

A dokumentumban szereplő tervek sok tekintetben egyeznek a Momentum elképzeléseivel, ezek közül számunkra az alábbiak kiemelt jelentőséggel bírnak:

  • Lehetővé kell tenni, hogy bárki egészséges és tevékeny időskort éljen meg. Ez ugyan leginkább személyes választás és felelősség, de nagymértékben függ a környezettől, a társadalomtól, a szociális lehetőségektől. Ezekre kiemelt figyelmet kell fordítani. 
  • Támogatni kell a távorvoslást, az okostelefonos alkalmazásokat, mert ezek jelentősen javíthatják a betegek állapotát és fenntarthatóbbá, hatékonyabbá tehetik az egészségügyi és szociális ellátórendszereket.
  • Az önkéntes tevékenységek előmozdíthatják a generációk közötti szolidaritást és együttműködést, valamint mind a fiatalok, mind az idősek javát szolgálják a tudás, a tapasztalat és az önbecsülés tekintetében.
  • Segíteni kell az idősebbek kognitív készségeinek szinten tartását, fejlesztését. Ezek romlása, elhanyagolása nemcsak az idősek mentális és fizikai egészségére és jóllétére káros, de a közösség számára elszalasztott lehetőség is, hiszen így kevésbé tudnak hozzájárulni a társadalmi és gazdasági értékteremtéshez.
  • A tervek szerint 2022 során megvalósuló „hordozható páneurópai egyéni nyugdíjtermék (a PEPP)” nagyon ígéretes, mert az nem csak a munkaerő mobilitását mozdíthatja elő, hanem segítheti a nyugdíjak értékállóságának biztosítását is.
  • Az idősödő generáció egészségmegőrzését és rehabilitációját biztosító szervezetrendszer területi kiegyenlítése és önálló egészség-ágazatként való megjelenése fejlődést, változást hozhatna az „ezüst gazdaság” szolgáltatásainak területén.

A zöld könyv alapvetően igen jó célokat követ, de a támogatandó elemek mellett van benne néhány olyan probléma is, amelyek megítélésünk szerint idejétmúltak, a mai kor (különösen a közeljövő) jellegzetességeivel már nehezen illeszthetők össze, vagy éppen Magyarország esetében kérdéseket vetnek fel. Az egységes, 70 éves nyugdíjba vonulás, amelyet ez az anyag tervez és prognosztizál, szerintünk nem életszerű, és nem igazán méltányos, valamint a minden tagországra kiterjedő, uniformizált időspolitika megvalósítása sem igazán lehetséges az alábbiak miatt:

  • Az EU-s anyagban alapvető probléma, hogy nem igazán tesz különbséget az eltérő adottságokkal és fejlettségi szintekkel rendelkező országok és régiók közt, pedig napjainkban is markáns különbségek vannak a polgárok várható élettartama, illetve az egészségben eltöltött éveik száma közt. Emellett a különböző bérszínvonal, a különböző mértékű elvonások, illetve a különböző színvonalú egészségügyi ellátás miatt is erősen eltérnek az országok demográfiai statisztikái. 
  • Tévedés lenne csak és kizárólag az „időskori függőségi ráta” alapján javaslatot tenni a nyugdíjba vonulás évére. Figyelembe kell még venni az adott ország lakosainak várható élettartamát, illetve a lakosok egészségben eltöltött éveinek számát is. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy egyes szakmák, illetve munkakörök alapvetően másként terhelik a szervezetet, és emiatt vannak olyan foglalkozások, ahol indokolt lehet a korábbi nyugdíjba vonulás lehetősége.
  • Amennyiben támogatjuk, hogy az egészséges és tevékeny idősek a nyugdíjkorhatár betöltése után is munkát vállaljanak, úgy ehhez a joghoz hozzátartozik, hogy lehetővé kell tenni a rugalmas, egyéni döntésen alapuló nyugdíjba vonulást. Ebben az esetben mind a méltányosság elve, mind az öngondoskodás szemlélete érvényesülne.  

Emellett az anyag sajnos nem tér ki többek között az idősek biztonságát erősítő fogyasztóvédelmi feltételek megteremtésére, a nem fizető háztartási értékteremtő és társadalmilag hasznos tevékenységek elismerésére, a hátrányos helyzetű régiókban élők számára a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás esélyének a támogatására – pedig ezeknek, az idősek életkörülményeire hatással lévő témáknak a kifejtése is fontos lenne egy ilyen jellegű, széles körben vitára bocsátott anyagban.

SokadX
a Momentum Mozgalom Idősügyi Tagozata

Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest
Esélyek és lehetőségek