A „momentumos szörnyeteg” visszaszól

Szerző: | júl 9, 2020 | Blog

Még a magyar médiapiac mocsarában is ritkán tapasztalható stílusban szállt bele Nagy Zoltán Péter, a Mediaworks Fejér megyei újságjának főszerkesztője múlt pénteken a Momentum helyi képviselőjébe. „Hogyan születik a tróger?” – kérdezi a főszerkesztő önmagától, majd meg is válaszolja írásában. „Szörnyeteg,  páváskodó Lenin-fiúk, szarházi ideológiák, hülye beszédek, trógerek és siralmas emberek.” Válogatott minősítésekkel és félrevezetési kísérlettel is megtisztelik a Fejér megyei választókat a Mediaworks munkatársai. Mindezt azért, mert felvetettük, hogy nem kellene az állami források mellett az önkormányzati közpénzt is százezerszám önteni kormánypropagandára. Gombó Áron, a Momentum Fejér megyei képviselőjének bejegyzése.

Székesfehérvár bár kicsi város, de egyre kevesebben ismernek igazán, köszönhetően a helyi propagandisták „áldásos” tevékenységének. Nem ismer személyesen a Mediaworks engem mocskoló főszerkesztője sem. Hogy pótoljuk ezt a hiányosságot, ezúton mindenkinek bemutatkozom. Gombó Áron vagyok, 28 éves informatikai minőségbiztosítási szakértő. Születésem óta kis megszakítással végig Fejér megyében éltem, élek. Öt éve dolgozom ebben a szakmában, heti 40 órát, Székesfehérváron. Az eredeti végzettségem szerint pedig televíziós és rádiós szakirányt végzett újságíró vagyok. 

Ezen kívül Fejér megyei becsületesen dolgozó és adót fizető állampolgár is vagyok. Azt az adót én is fizetem, amelyből részben a Mediaworks munkatársai is – például az állami hirdetési pénzeken, vagy épp önkormányzati támogatásokon keresztül – élnek.

Én vagyok az a személy is továbbá, akit, és akin keresztül sokezer Fejér megyei polgárt igyekezett a Mediaworks egyik munkatársa leninfiúzni-trógerezni-szörnyetegezni a Fejér Megyei Hírlap nevű kiadvány július 3-ai hasábjain. A Mediaworksösök rólam szóló, Fejér Megyei Hírlapban 2020.07.03-án megjelent írása által képviselt színvonal az egyik oka annak, hogy ma nem eredeti szakmámban dolgozom.

Ettől függetlenül fontos leszögezni:

Szeretettel üdvözlöm a Mediaworks minden kollégájának érdeklődését munkám iránt!

A következő pár percet arra használnám, hogy néhány kiegészítést fűzzek a „Hogyan születik a tróger?” című újságírásként eladott irományhoz, tekintettel arra, hogy az súlyos mértékben hemzseg a téves megállapításoktól, így alkalmas a megye lakosságának félrevezetésére.

Egyik részről, én a Vén Diákkal, a megye középiskolai ballagóinak kiadványával, annak tartalmával, megjelenésével kapcsolatban kritikát nem fogalmaztam meg a közgyűlésen. A kiadvány finanszírozási forrásairól vitáztunk a képviselő kollégákkal kulturált, és többnyire tárgyilagos hangnemben. A Mediaworksösök munkájának kifogásolható minőségéről beszélgettünk például konkrét példákkal, az Önkormányzatunk által is támogatott Zrt. bevételi forrásairól esett szó, és még sok más fontos témáról. Megértem, hogy ez a tárgykör érzékenyen érintheti az állampárti rendszer kiszolgálóit, hiszen felvetettem, hogy véleményem szerint az adófizetők közvetett és közvetlen finanszírozása nélkül valószínűleg a rólam fröcsögő főszerkesztő által vezetett lap jelenlegi formájában nem létezne, nem tudná fenntartani önmagát sem hosszú távon. Ez azonban nem jogosítja fel a Mediaworks egy munkatársát sem, hogy félrevezető információkat közöljön rólam, illetve munkámról.

Ez az első pont, ahol a kormányzóknak tetszeni akaró Mediaworks-publicisták félrevezetnek a munkámmal kapcsolatban.

Másodszorra, a lap nem fejtette ki, hogy miért gondolja, hogy a közgyűlésnek „semmi köze” a Mediaworks kiadásaihoz, és bevételeihez. A bevételi oldalukon például éppenséggel elég nagy arányban szerepelnek az adófizetők pénzéből ilyen-olyan módon finanszírozott források. Ha már egyszer a közgyűlés elnöki keretéből a legnagyobb összegű önkormányzati támogatást pont ez a vállalkozás kapta, és enélkül valószínűleg nem jelenhetett volna meg a sokak által nagyrabecsült helyi Vén Diák kiadvány, jogosnak tartom azt a választói igényt, hogy megnézzük, mennyire bánnak felelősen a közpénzekkel. És különösképpen jó példának tartom erre a kiadvány hasábjain idézett szövegrészletet. Azt, amikor konkrétan azt vetettem fel, hogy a Fejér megyeiek által az elnök keretéből leginkább támogatott társaság 9 millió forintnál nagyobb összeget sem sajnált a saját volt alkalmazottjaival történő bírósági hadakozásra. Összehasonlításképp, a vitatott önkormányzati támogatás összege tudomásom szerint az éves szinten megjelenő kiadványnál 635 ezer forint volt. 

Ebből 14 évig lehetne finanszírozni a Vén Diák kiadvány kiadási költségeinek Fejér Megyei Önkormányzatra eső részét.

Természetesen az továbbra is homályban maradt, hogy a főszerkesztő miért gondolja, hogy az állampolgároknak nincs közük ahhoz, hogy mire költi a propagandabirodalom a közös pénzünket.

Azt is írták, ha jól értelmezem a csapongó-félremagyarázó írásból, hogy a baloldal az én oldalamon évtizedeken át páváskodott, és hogy én Lenin-fiú lennék. Sajnálom, bár nem lepődök meg azon, hogy karhatalmi módszerek jutnak egyes helyi hangadók eszébe a Fejér Megyei Közgyűlés munkájáról, és ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy 1992-ben születtem, majdnem pontosan tíz éve vagyok választó,  Lenin-fiúkkal emlékeim szerint sosem találkoztam, ennek talán az lehet az oka, hogy tudomásom szerint ilyen nevű szervezet 1919-ben létezett. Így a logika és a matematika szabályai alapján talán kijelenthetjük: nem vagyok Lenin-fiú.

Ez a második pont, ahol a Mediaworks félrevezet velem kapcsolatban.

Továbbá, az írásban a fideszes megyei képviselők munkájával kapcsolatban hívott a főszerkesztő trógernek, siralmasnak valakit, mert a 2020-as megyei Vén Diák kiadványról a közgyűlésen kizárólag a Fidesz részéről értekeztek képviselők, név szerint dr. Molnár Krisztián megyei elnök és Somogyi Balázs frakcióvezető urak. A fideszes képviselő urak nevében is kikérem magamnak ezt a stílust. Jómagam a 2019-es költségvetési zárszámadás 7. számú mellékletében található kiadásokról beszéltem több felszólalásomban is. Ez az információ nyilvánosan elérhető Önkormányzatunk honlapján. Többször is említettem, hogy a Vén Diák kiadvány tartalmával és megjelenésével önmagában problémám nincs, a finanszírozásának formájával viszont van. Ezt a Mediaworks helyszínen tartózkodó munkatársa is tisztán hallhatta, persze elegánsan sem a jegyzetbe, sem a beszámolóba nem került ez az „aprócska” tény bele.

Ez a harmadik pont, ahol a Mediaworks félrevezet velem kapcsolatban.

Azt sem érzem szerencsésnek, ha fideszes vagy egyéb képviselőt neveznek Mediaworksék siralmasnak és trógernek. Ez nem méltó a Fejér megyei nyilvánossághoz és közgyűlési munkához, meggyőződésem, hogy nem ez viszi a megyénket előre. 

A Mediaworks-főszerkesztő továbbá, egy újabb nehezen követhető csavarral arról kezd értekezni, hogy én a mesteremnek tekinteném Bill Gatest, Mark Zuckerberget és Jeff Bezost. Bár az összehasonlítás megtisztelő – én mondjuk éppen Steve Jobs 2005 júniusi, Standford Egyetemen elmondott beszédét ajánlanám a tisztelt olvasóknak – egyben téves is. Soha nem hangzott el tőlem a fent említett három emberrel kapcsolatban ilyen kijelentés.

Ez a negyedik pont, ahol a Mediaworks félrevezet velem kapcsolatban. 

Arra is utalás történt, hogy a fenti három ember az én munkámat finanszírozza. Tisztelettel tájékoztatom a kedves közvéleményt, valódi és kevéssé valódi újságírást végzőket egyaránt, hogy az én munkámat a Fejér megyei adófizetők finanszírozzák, hasonlóan a Mediaworks tevékenységének jelentős részéhez, csak egy kicsit közvetlenebb módon. Ez nyilvános adat. Az tehát, hogy a munkahelyeimen kívül az én munkámat bárki más finanszírozná, nem igaz.

Ez az ötödik pont, ahol a Mediaworks félrevezet velem kapcsolatban. 

Persze még nincs vége a listának. Az is megjelent, hogy valaki fújja nekem a tamtamot. Ez egy újabb kitaláció. Nekem senki nem fújja a tamtamot, saját gondolataimat hallhatta az úgynevezett hírlap munkatársa a közgyűlésben. Az, hogy némely magukat újságírónak nevező Mediaworks-alkalmazottak számára elképzelhetetlen, hogy egy képviselő saját gondolatait megfogalmazza a közgyűlésben, szintén nem engem minősít.

Ez a hatodik pont, ahol a Mediaworks félrevezet velem kapcsolatban. 

Azt is állították, hogy fingom sincs Mészáros Lőrincről. Indokoklásra, forrásmegjelölésre csapkolódás mellett már sajnos nem jutott hely, idő a pénzünkből is élő Mediaworks munkatársaitól. Az már nem fért bele a tizenkét mondatban előforduló tíz öncélú minősítés mellett, hogy kifejtsék, hogy miért ez a Mediaworks-főszerkesztő álláspontja. Hol tévedtem Mészáros Lőrincről, és milyen téves kijelentéseket tettem a propagandisták szerint. Komolyan kíváncsi lennék többek között erre is, mert a jó pap holtig tanul.

Ez a hetedik pont, ahol a Mediaworks félrevezet velem kapcsolatban. 

Továbbá arra is utaltak, hogy képviselőtársam, Mód Barnabás is egy szörnyeteg lenne a főszerkesztő szerint. Felháborít, hogy egy általam – na nem Kaleta Gábori szinten – mélyen vallásosnak és kíméletlenül őszintének ismert képviselőtársunkat ismeretlenül és közvetetten gyalázza. A dehonesztáló megjegyzéseket talán a közpénzből is finanszírozott Mediaworks munkatársai jobb lenne, ha otthagynák, ahol tanulták – feltételezem nem az újságíró-iskolában – én inkább késdobálók környékén elhaladva találkoztam hasonló gyűlölettől fröcsögő, útszéli stílussal. 

Nem véletlen talán az sem, ami szintén a közgyűlésben említettem, hogy a Mediaworks megyei lapjainak eladott példányszámai évről-évre csökkennek és az új elnök-vezérigazgató is a változtatás szükségességéről beszélt egy interjúban. Mert újságírói, különösen közérdekű újságírói munkának, szerintem még az Fejér Megyei Hírlap munkatársai közül is kevesen neveznék például azt az irományt, amit a főszerkesztő pénteken a lap hasábjaira vetett. A megyei adófizetők közül, azt pedig nyugodtan állíthatom, rengetegen vannak olyanok, akik nem szeretnék forintjaikat Nagy Zoltán Péter hobbijaira költeni.

Főleg akkor nem, ha erős a gyanú, hogy az a közpénzen mocskolódás.

Tisztelt Mediaworksös „morális fölényben lévő” munkatársak!

Köszönjük figyelmüket, reméljük, a Hírlap következő számaiban is féloldalas beszámolókat, képeket fog szentelni a Momentum helyi tevékenységének a kiegyensúlyozottabb helyi tájékoztatás jegyében! Ezt korábban sajnos nem tapasztaltuk. Kérem, ezt a tevékenységüket a forráselemzés, forráskritika, objektivitás és tényalapúság fogalmakat észben tartva folytassák adóforintjainkból – bizonyára Önök közül is sokan találkoztak már ezekkel a fogalmakkal tanulmányai, és évtizedes újságírói karrierje során. 

Úgy gondolom, hogy méltatlan közös szakmánkhoz és a Fejér megyei közélethez az, hogy az önök írásaiban több mondatban található félrevezető utalás, mint amennyiben nem. Azt sem tartom megyénk közéletéhez méltónak, hogy alig találni az cikk mondatai között olyat, melyet nem az öncélú, uszító minősítgetés fűszerezne. Tizenkét mondat leírása közben 10-szer sikerült ilyet elkövetnie az egykoron nívós hírlap munkatársainak. Magyar ember másik magyar ember ellen történő uszítása úgy gondolom, nem méltó a nagy múltra visszatekintő laphoz, melyet gyermekkoromban magam is gyakran forgattam.

Székesfehérvár kicsi város. Amikor születtem, még 120 ezres volt, most már csak 95 ezres és a tendencia sajnos folytatódik: egyre csak csökken Magyarország egyik leggazdagabb városának a lakossága. Számos közös ismerősünk – mert igen, léteznek, még keresni sem nagyon kell őket – keresett fel és erősítette meg az elmúlt napokban: meglepődött az íráson, hiszen a helyi vélemények szerint az évtizedes tapasztalattal rendelkező Nagy Zoltán Péter pontosan tudja, mi az újságírás és mi nem az. Talán ez a legszomorúbb részlet a történetben. A hasonló indulatokkal és megtévesztő szándékokkal rendelkező Mediaworks-munkatársakat kérem, hagyják abba a színjátszást!

A magyar adófizetők és a Fejér Megyei Önkormányzat nem útszéli stílusban közlekedő színjátszó körként támogatják az Önök cégét!

Az ismeretleneknek járó alapvető emberi tisztelet talaján maradva kívánok a főszerkesztőnek és a Fejér Megyei Hírlap összes munkatársának minden jót, minőségibb, igényesebb és újságírásra jobban hasonlító munkát a jövőben! Dolgozzunk közösen azért, hogy kevesebb hányinger legyen a Fejér megyei közéletben! Mi figyelni fogunk az utolsó írásjelig a Fejér megyeiek nevében. 

Hátha abban majd nem lesz uszítás, vagy félrevezetés.

Gombó Áron
a Momentum Fejér megyei képviselője

Tudtad? óriásplakát
Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest