A Momentum a szabad Magyarország pártja.

Momentumot azért hoztuk létre, mert elegünk lett abból, hogy Magyarország rossz irányba halad és felismertük, hogy ha változást akarunk, akkor cselekednünk kell. A magyar történelem már sokszor, sokaknak megmutatta: a szabad Magyarországért meg kell dolgoznunk. Munka és feladat pedig akad bőven, hiszen az elmúlt évtizedben beszűkült a szabad élet lehetősége hazánkban.

Megértettük, hogy mi és az utánunk következők csak akkor gondolkodhatnak, beszélhetnek, dolgozhatnak, vállalkozhatnak, szerethetnek, élhetnek szabadon, ha ezért mi magunk megküzdünk. Ma Magyarországon szinte minden hatalom egyetlen ember kezében van, és ez az ember lépésről-lépésre, hónapról-hónapra veszi el a szabad élet lehetőségét tőlünk. Az, hogy idáig jutottunk, közös felelősség, minden magyar felelőssége, egy több évtizedes folyamat betetőzése. Egy megosztott, szétdarabolt, passzív, tehetetlen társadalom ha próbálta is, nem tudta megakadályozni a szabadság felszámolását.

Tüntetés
Tüntetés

Az elmúlt évtizedekben ahelyett, hogy beszélgettünk, vitáztunk volna a közös értékeinkről, a szabadságról, a szolidaritásról, a hazaszeretetről, mi inkább ordibáltunk és a hangzavarban nem hallottuk meg egymást. Párbeszéd helyett háborút folytattunk. Ennek a háborúnak pedig rengeteg áldozata van. Rengeteg családi kapcsolat és barátság mellett áldozatául esett a jövőnk is.

Hiszen az ország jövője mindannyiunk jövője. Nincs olyan, hogy az ő jövőjük, meg a mi jövőnk, csak egy, közös jövőnk van. A háborús logika, az ők és mi elve, a szekértáborokra osztott társadalom fékezi az ország fejlődését. Ahelyett, hogy közös jövőt építenénk, arra pazaroljuk az energiákat, hogy a másik tábornak ártsunk, azt romboljuk. Hídépítés helyett árokásás zajlik: ahelyett, hogy felfelé haladnánk, mi inkább a mély felé tartunk. És közben odavész, vagy már odaveszett a szabadságunk.

Ma Magyarországon széles tömegek nem élhetnek szabadon. Szinte lehetetlen a kritikus gondolatokat tömegekhez eljuttatni. Szinte lehetetlen magas színvonalú oktatáshoz jutni, ami pedig a felemelkedés egyik záloga lehetne. Szinte lehetetlen emberhez méltó egészségügyi és szociális ellátást kapni. Szinte lehetetlen a törvények betartása mellett sikeresen vállalkozni. Szinte lehetetlen egyről a kettőre jutni.

Szinte csak az jut előre, aki a hatalom zsoldosa vagy szolgája lesz. Jelenleg Magyarországon nem a teljesítmény számít, hanem a haveri kapcsolatok és a feltétel nélküli lojalitás. A tisztességtelenség és az ügyeskedés rendszere megbéklyózza hazánkat. A demokratikus intézmények leépítése a hűbéri viszonyok helyreállítását eredményezte. Kihasználnak, kizsákmányolnak, és eltaposnak minket. Felélik a jövőnket.

Momentum aktivisták

Legyél az önkéntesünk!

Építsük fel együtt az Új Magyarországot! Segíts nekünk, hogy segíthessünk! Tennivaló van bőven, és biztosan találunk olyat, ami kedvedre való.

A Momentum hitvallása

Hídfoglalás Momentum
A Momentum célja, hogy a magyar nemzet ne sérelmek és félelmek által megosztott, hanem szabadság- és hazaszeretet által összekötött emberek közössége legyen. A politika számunkra nem törzsi háború, hanem az együttműködés színtere. Egy párbeszédé, amely mindannyiunk szabadságának záloga. Azért küzdünk, hogy tehetséggel és szorgalommal mindenki előrejuthasson. Azt nem tudjuk megígérni, hogy mindenki ugyanonnan indulhat majd, de azt igen, hogy mindenki eljuthat ugyanoda. A ,,kit ismersz?” helyett a ,,mit tudsz?” országát építjük. Azért küzdünk, hogy a köztulajdon mindannyiunké, a magántulajdon pedig csak a tulajdonosé legyen – függetlenül attól, hogy az illető kire szavazott. Azért dolgozunk, hogy jogaink tekintetében mind egyenlőek legyünk – és senki se legyen egyenlőbb. Azért, hogy szabadon élhessünk – márpedig nincs szabadság nélkülözés mellett és létbizonytalanságban. Mindenki számára meg kell teremteni a szabadság feltételeit: az anyagi biztonságot, a kiszámítható életet és a társadalmi békét.
Szabadságunk záloga a Nyugathoz tartozás is. Nem kompország vagyunk a Kelet és a Nyugat között. Hisszük, hogy Magyarország megkérdőjelezhetetlenül a nyugati közösség szerves része. A nemzet – ahogyan az ember is – csak akkor lehet igazán független, ha erős családja, barátai és szövetségesei vannak. Nekünk a családunk az Európai Unió, legközelebbi barátunk és szövetségesünk pedig az Egyesült Államok. Világosan felismerjük, hogy a szabadságunkra nézve a következő évtizedekben a legnagyobb külső fenyegetést Oroszország és Kína befolyása jelenti. Hisszük, hogy a határokon átnyúló párbeszéd, kultúra, és kereskedelem megértést szül a népek közt és világszerte elősegíti a szabadság ügyét. A szabadságért és az értékeinkért – és az ezeket garantáló biztonságunkért – bátran ki kell állnunk a nagyobb és erősebb ellenfelekkel szemben is, tudván, hogy bízhatunk Európa és az Egyesült Államok támogatásában.
Momentum helyi szervezet Gödöllő
Momentum frakció

Bizonyítottuk ‘48-ban, bizonyítottuk ‘56-ban, és bizonyítottuk ‘89-ben is: a magyar szabadságszerető nép. És tudjuk jól: a szabadságszeretet összeköt bennünket, ahogy összeköt az egymásban való hit, a szolidaritás és a hazaszeretet is. Hiszünk benne, hogy ezek az értékek adják Magyarország erejét; ezek az értékek a kulcsai annak, hogy az előttünk álló kihívásokat sikerrel vegyük. Ahogy hiszünk abban is, hogy Magyarország nem az egymás iránti gyűlölet, hanem az egymásba vetett bizalom által válhat sikeres országgá.

Csatlakozz hozzánk!

Nem hagyhatjuk, hogy Magyarország végérvényesen keletre sodródjon. Küzdjünk tovább együtt az európai, nyugati Magyarországért! Gyere velünk!

Olvasd el a programunkat!

Nemcsak a 2010 óta épülő, elviselhetetlenné váló, korrupt rendszert kell a hátunk mögött hagynunk, hanem az elmúlt 30 év zsákutcáját is. Programunk is ennek szellemében készült.

Momentum zászló parlament