10 millió magyar fejét hajtják igába – ma van a Korrupcióellenes Világnap

Szerző: | dec 9, 2017 | Blog

Csak a társadalmi cselekvés és az egész rendszer leváltása segíthet – a Korrupcióellenes Világnapon nézzünk szembe a ténnyel: pár ezren 10 millió magyar fejét hajtják igába. Az egész világon aggasztó méreteket ölt a korrupció, de nálunk 2010 óta jellegében is szintet lépett. Pár ezer ember intézményesítette a korrupciót és foglyul ejtette az államot. Csak a együttműködésen alapuló társadalmi cselekvés, a bűnösök elszámoltatása, és átgondolt intézményi reformok segíthetnek.

Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye 2005-ben lépett hatályba, azóta december 9. a Korrupcióellenes Világnap. Ez a nap a korrupcióval való szembenézésről, a figyelemfelhívásról, és a megoldás kereséséről szól. Feladat akad bőven. A korrupció mérete az egész Világon hatalmas, és nálunk Magyarországon különösen aggályos méretet ölt. A Világ GDP-jének 5%-ával egyenlő összeg folyik el vesztegetések és más korrupciós esetek miatt. Csak az Unióban a magyar GDP kétszerese tűnik el így.

Magyarországon a korrupció szintje rendkívül magas, és folyamatosan növekszik. Románia utolérte Magyarországot, Szlovákia megelőzött minket. 2016-ban az uniós tagállamok közül már csak Görögországban, Olaszországban és Bulgáriában volt rosszabb a helyzet. Már a számok is jól mutatják, hogy milyen kiterjedt jelenségről van szó, ugyanakkor a korrupció által elindított káros folyamatok hatása messze túlmutat az ellopott pénz mennyiségén.

Az elharapódzó korrupció megakadályozza a gazdasági fejlődést, aláássa a demokráciát és rontja a szolgáltatások, köztük az egészségügy és az oktatás színvonalát, növeli a társadalmon belüli egyenlőtlenségeket és a hatalomnak való kiszolgáltatottságot. A korrupció megakadályozza azt, hogy az ország és állampolgárai kihasználják a bennük rejlő potenciált, kamatoztathassák tehetségüket saját maguk és közösségeik számára.


A világon átlagosan 10%-kal növeli a vállalkozások költségeit a korrupció. A vállalkozási költségek növekedése természetesen kihatással van a beruházási kedvre, a gazdasági fejlődésre. Hazánk elmúlt másfél évtizede erre az egyik legjobb – és legszomorúbb – bizonyíték. Míg Magyarország 2001-ben még a Világ 28. legversenyképesebb gazdasága volt, 2016-ban már csak a 69. helyen szerepelt. Ezzel összefüggő, de még súlyosabb visszaesés történt az állami intézmények megítélésében. A magyar állami intézmények 15 év alatt a 26. helyről a 114. helyre zuhantak vissza; ami nem csoda, hiszen a gazdasági szereplők érzékelése szerint a közhatalmi döntések részlehajlása szempontjából 140 vizsgált ország közül a 125. helyen állunk.


A korrupció vesztesei azonban nem csak a gazdasági szereplők, hanem ahogy azt számos jól ismert eset mutatja, a megtorpanó fejlődés, folyamatosan romló közszolgáltatások, a jogállamiság leépülése következtében mindenki.


Mindenki:
Aki az alulfinanszírozott kórházakban nem tud megfelelő ellátást kapni, vagy éppen nem jut megfelelő oktatáshoz. Hogyan lettek áldozatok? Azoknak a kormányzati döntéseknek a következtében, amik az emberek pénzét túlárazott nagyberuházásokon keresztül folyatják a kiválasztottakhoz, ahelyett, hogy azokat az alapvető szolgáltatásokra fordítanák. A négyes metró felújításakor például 166,9 milliárd forintot csalhattak el. Ez az összeg az ország összes egyetemének és főiskolájának személyi juttatásokra költött kiadásainak 85%-a; és nagyjából egyenlő azzal az összeggel, ami éves szinten hiányzik az egészségügy finanszírozásából.  Ugyanezt a jelenséget tapasztalhattuk az elmúlt évek látványberuházásainál: a vizes vébé esetében körülbelül négyszeres, a még be sem fejezett városligeti felújítás esetében pedig körülbelül nyolcszoros a túlárazás mértéke, az Országos Mentő Szolgálat költségvetésének több mint kétszeresének, illetve négyszeresének megfelelő összegről van szó.

Aki azért késik el a munkahelyéről, mert azok a régi orosz szerelvények, amiket drágábban újítottak fel, mint amennyibe egy új kerül, továbbra sem tudnak üzembiztosan működni. Miért váltak áldozatokká? Azoknak orosz lobbistáknak köszönhetően, akiknek közvetlen bejárásuk volt a Fővárosi Önkormányzathoz.

Akinek a vállalkozását korrupt hatósági és rendőrségi eszközökkel lehetetlenítették el, mert egy befolyásos embernek az ő üzletére fájt a foga.

Akinek büntetlenül lophatták el a pénzét, vagy akadályozták meg abban, hogy alkotmányos jogaival éljen; az ügyészség pedig politikai érintettséget szimatolva nem volt hajlandó megfelelően összeállított vagy éppen semmilyen vádat sem emelni.

Új áráért a régi rossz minőségű felújítása. Forrás: index.hu

Kevesek élősködnek sokak felett: a korrupció áldozatai mindig többen vannak, mint a nyertesek.  Ez miért lehetséges? Nehéz erre egy általános választ adni, de az biztos, hogy a korrupció annál nagyobb és annál súlyosabb következményekkel jár, minél kisebb a hatalom átláthatósága, a jogállami intézmények függetlensége, a döntés hozók feletti állampolgári kontroll és a társadalmi együttműködés, szervezkedés lehetősége. Ezek a fogalmak mindnyájunknak ismerősen hangzanak, a Fidesz a mindennapunk részévé tette őket. 2010 óta ugyanis gondosan felépített stratégia alapján pontosan ezeket a korrupciót ellenőrizni és visszaszorítani képes tényezőket támadja a leghevesebben. A fideszes szótár szerint ezek a szavak a következők szerint hangzanak: hatalom átláthatósága, független intézmények = hatékony kormányzás akadálya; állampolgári kontroll, társadalmi együttműködés = külföldi ügynök, Soros György.


2010 után nem csak a korrupció mértéke nőtt meg, és nem csak arról van szó, hogy visszacsúsztunk az összes hiteles korrupciós felmérés szerint; hanem jellegében is szintet léptünk. Hazánkban intézményesült a korrupció, a Fidesz foglyul ejtette a magyar államot. Ahogy azt a programunkban bemutattuk, kiiktatták szinte az összes ellensúlyt, ami korlátozhatta a hatalmukat; és jelenleg az utolsó megmaradt hatalmi ellensúlyokat támadják: a civil szervezeteket és a bíróságokat. A cél egyértelmű, korlát nélkül akarnak uralkodni, és élősködni az ország erőforrásain. Teljessé akarják tenni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét (NER), ami nem szól másról, mint arról, hogy 10 millió embert dolgoztatnak ezer gazdagodásáért.


Mit lehet tenni a Fidesz elnyomó, korrupt rendszere ellen a szabadságunk védelmében?
Le kell váltani őket demokratikus eszközökkel. Együttműködésen alapuló társadalmi cselekvéssel fel kell lépni a Fidesz újabb szabadságot korlátozó és vagyonelvonó intézkedései ellen, ki kell alakítani a NER bűnösei elszámoltatásának lehetőségét, és egy a korábbinál nagyobb ellenállási képességgel rendelkező, független jogállami intézményrendszert kell felépíteni.


Mit tesz a Momentum?
A Momentum megindította a civil szervezetek megbélyegzéséről szóló törvény eltörléséről szóló népszavazását, mert véleményünk szerint a szabadságunkat csak az igazi társadalmi cselekvés védheti meg, ennek pedig elengedhetetlen feltétele a népszavazás. Aláírásoddal, és az aláírások gyűjtésével te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy a népszavazási kezdeményezés egy rendszerváltó népszavazássá nője ki magát.

Programunkban kifejtettük azokat az intézkedéseket, amiket el kell végezni annak érdekében, hogy a Fidesszel együtt az egész rendszert leválthassuk:


A NER leváltásának sarokpontjai:
Fidesz rendszer bűnöseinek elszámoltatása a megtisztított, független, hatékony ügyészség és a csalás elleni hivatal révén.
Átlátható közélet, szigorú vagyonnyilatkozati szabályok, kiemelten szigorú követelmények a képviselőkkel szemben.
Jogállami intézmények helyreállítása, függetlenségük megerősítése


Legfontosabb javaslataink:
Bűncselekménnyé nyilvánítjuk, ha egy képviselő eltitkolja a vagyonát – azokat a képviselőket, akik szabotálják a vizsgálóbizottságok működését, elővezettetjük.

Kormány alá rendeljük és számon kérjük az ügyészséget, elszámoltatjuk a legfőbb ügyészt, és kikényszerítjük a vádemeléseket korrupciós ügyekben. Többé nem lehet Polt Péter szoknyája mögé elkerülni a felelősségre vonást

A vagyonnyilatkozati rendszer átalakításával és a parlamenti vizsgálóbizottságok megerősítésével több csatornán keresztül érkezhetnek a korrupciós cselekményekkel kapcsolatos információk.

Csalás elleni hivatalt hozunk létre, amelynek egyetlen feladata a korrupciós bűncselekmények felderítése és megakadályozása, és egyben segíthet elszámoltatni a fidesz rendszer bűnöseit.

A közbeszerzések rendszerében erősítjük a piaci versenyt, az átláthatóságot és az ellenőrzést.

Hatékony közérdekű bejelentő rendszert építünk, mindenki számára elérhetővé tesszük a közérdekű adatigénylést és kötelezővé, számonkérhetővé tesszük a költségvetési szervek szerződéseinek közzétételét.

A lejárt mandátummal rendelkező alkotmánybírókat le kell váltani, a többi alkotmánybíróról pedig megerősítő szavazást kell tartani. Biztosítjuk az igazságszolgáltatás függetlenségét – megszüntetjük az Országos Bírósági Hivatal leplezetlen befolyását.

A Momentum Jogállamiság munkacsoportja

Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest
Esélyek és lehetőségek